Sådan administrerer du dit Erasmus+ tilskud

Her på siden finder du dokumenter til administration af jeres Erasmus+ tilskud.
Erasmus+ og Storbritannien
Klagevejledning

Der er mulighed for at klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet over de afgørelser, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse træffer i forbindelse med ansøgninger m.v. Klager skal sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K eller per e-mail til uddprogram@ufm.dk. I overskriften på klagen eller i emnefeltet på e-mailen skal angives ”Klage over [ordningen, f.eks. Erasmus+ og sagsreference]”. Når klagen er modtaget, vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse gennemgå sagen og udarbejde en udtalelse, som sendes sammen med klagen til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Senest opdateret 13. november 2018