Gå til indhold

Ukraine og Erasmus+

Få overblik over muligheder for at anvende tilskud fra Erasmus+ til støtte for ukrainske deltagere.

Ukraine og Erasmus+

Europa-Kommissionen har udsendt retningslinjer for, hvordan tilskudsmodtagere i Erasmus+ kan tilpasse igangværende projekter og mobilitetsaktiviteter med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine.

Fælles for alle igangværende projekttyper gælder, at tilskudsmodtagere kan tilpasse fremtidige aktiviteter, så de bidrager til at understøtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine, f.eks. flygtninge. Tilpasninger kan foretages under forudsætning af, at formål og rammer for det tildelte tilskud fastholdes.

Læs mere om de konkrete muligheder og betingelser, der gælder inden for dit område:

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om støttetiltag i relation til Erasmus+, så tag gerne kontakt til kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du finder relevante kontaktpersoner via ovenstående links. 

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde anden relevant information henvendt til uddannelsesinstitutioner om ukrainske flygtninge i Danmark.

Senest opdateret 18. maj 2022