Gå til indhold

Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse: Ukraine og Erasmus+

Få overblik over muligheder for at anvende tilskud fra Erasmus+ til støtte for ukrainske deltagere på området for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddanelse.

Ukraine og Erasmus+

Europa-Kommissionen har udsendt retningslinjer for, hvordan tilskudsmodtagere i Erasmus+ kan igangsætte eller tilpasse igangværende projekter og mobilitetsaktiviteter med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine.

Følgende gælder for danske modtagere af tilskud fra Erasmus+. 

Samarbejdsprojekter (KA2)

I 2023 er det muligt at søge tilskud til projekter, som har til formål at støtte dem, som er ramt af krigen i Ukraine. Bemærk, at der i den forbindelse er en række sektorspecifikke prioriteter.

Alle tilskudsmodtagere med igangværende samarbejdsprojekter (KA2) har mulighed for at tilpasse projektets aktiviteter og inddrage ukrainske deltagere, hvis partnerne i projektet ønsker at ændre projektet og under forudsætning af, at formål og rammer for det tildelte tilskud fastholdes. 

    Mobilitetsophold (KA1)

    Danske projektholdere kan i denne ekstraordinære situation vælge at omlægge planlagte udgående mobilitetsophold og/eller aktiviteter i et andet programland til en aktivitet på dansk jord (incoming activity), hvis denne aktivitet inkluderer og har til formål at støtte indkommende ukrainske flygtninge.

    I dette tilfælde vil danske projektholdere kunne finansiere aktiviteten gennem det allerede tildelte tilskud fra Erasmus+.

    Tilskuddet udmøntes i øvrigt ud fra allerede gældende rammer og budgetkategorier defineret i programguiden.

    Rammer for udgående mobilitet

    For danske dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelsesinstitutioner, der har igangværende mobilitetsprojekter, gælder det i øvrigt, at ukrainske elever, kursister, lærere og pædagoger kan rejse jf. programmets regler med til udlandet på mobilitetsophold på lige fod med de danske projektdeltagere såfremt de ukrainske deltagere er tilknyttet de pågældende institutioner. 

    Tilskudsberettigede ukrainske deltagere (KA1)

    Tilskudsberettigede ukrainske deltagere i mobilitetsprojekter er som udgangspunkt defineret ud fra nedenstående regler:

    Deltagertype Tilskudsberretigelse
    Elever i grundskole- og ungdomsuddannelsesregi Tilskudsberettigelse defineres ud fra den pågældende elevs alder på det givne tidspunkt, dvs. hvorvidt eleven har skolealder jf, det pågældende niveau
    Elever på erhvervsuddannelser Eleven var ved tidspunktet for udrejse indskrevet på en erhvervsuddannelsesinstitution i Ukraine
    Kursister på voksenuddannelsesinstitutioner Kursisten var ved tidspunktet for udrejse indskrevet på en voksenuddannelsesinstitution i Ukraine
    Ansatte (ukrainske lærere, pædagoger etc.) Vedkommende kan dokumentere ansættelse i et dagtilbud eller på en uddannelsesinstitution i Ukraine/kan dokumentere relevante kvalifikationer
    ”Invited experts” Vedkommende har relevant faglig ekspertise for den pågældende aktivitet


    Få sparring til arbejdet med inddragelse af de ukrainske flygtninge 

    Europa-Kommissionen har lanceret en platform, hvis formål er at matche lærere, undervisere, eksperter m.fl. med tilskudsmodtagere (KA1), som gerne vil inddrage ukrainske flygtninge i deres mobilitetsprojekt og søger efter personer med relevante kompetencer til at bistå dem med opgaven. 

    Af tekniske årsager ligger platformen på hjemmesiden for EPALE, men dækker både skole, voksen- og EUD-området. For at tilgå kontaktoplysninger skal du anvende dit EU Login. 

    Inspiration til støttearbejde

    Du kan desuden hente inspiration og ressourcer relateret til arbejdet med integration af ukrainske flygtninge på skoleområdet på platformen School Education Gateway. 

    Kontakt

    Ditte Lauritzen Mwakalukwa
    Fuldmægtig
    Tlf.: +45 72 31 83 06
    Email: dlm@ufm.dk
    Alexander Theis Kjærby Andersen
    Fuldmægtig
    Tlf.: +45 72 31 89 05
    Email: atka@ufm.dk

    Handlinger tilknyttet webside

    Senest opdateret 19. juni 2023

    Afsendere