Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Ukraine og Erasmus+ Videregående uddannelse: Ukraine og Erasmus+

Videregående uddannelse: Ukraine og Erasmus+

Få overblik over muligheder for at anvende tilskud fra Erasmus+ til støtte for ukrainske deltagere på området for videregående uddannelse.

Ukraine og Erasmus+

Europa-Kommissionen har udsendt retningslinjer for, hvordan tilskudsmodtagere i Erasmus+ kan tilpasse igangværende projekter og mobilitetsaktiviteter med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine.

Herunder kan du læse om mulighederne inden for KA131, KA107 og KA2.

Mobilitetsophold via KA131

 Muligheder i KA131

I KA131 er der etableret mulighed for indgående mobilitet for både studerende og ansatte fra Ukraine. Det er således muligt for både studerende og ansatte fra videregående uddannelsesinstitutioner i Ukraine at komme på mobilitetsophold i Danmark under KA131. 

Europa-Kommissionen har på grund af situationen i Ukraine givet dispensation fra krav om IIA og nomineringsprocesser. Tilsvarende er der givet dispensation til, at 'Learning Agreement' og 'Staff Mobility Agreement' ikke behøver at være underskrevet af den ukrainske institution. Dokumenterne skal blot være underskrevet af den danske videregående uddannelsesinstitution og af mobilitetsdeltageren.

Mulighederne er gældende fra 11. marts 2022.

Krav om samarbejdsaftale for studerende

I henhold til dansk lovgivning skal der foreligge en udvekslingsaftale ved udveksling af studerende. Det betyder, at danske videregående uddannelsesinstitutioner ikke kan tilbyde studenterophold til ukrainske studerende på nuværende tidspunkt, hvis der ikke foreligger en aftale med den ukrainske uddannelsesinstitution. Uddannelses- og Forskningsministeriet er p.t. ved at afsøge mulighederne for, at danske videregående uddannelsesinstitutioner kan tilbyde studenterophold til ukrainske studerende uden en udvekslingsaftale. 

Foreligger der allerede en samarbejdsaftale om udveksling af studerende med den ukrainske institution, er der mulighed for indgående studentermobilitet i regi af KA131.

Satser og finansiering

Satserne for indgående studentermobilitet fra Ukraine i KA131 er 900 EUR per måned.

Satserne for indgående mobilitet for ansatte fra Ukraine i KA131 er 180 EUR per dag.

I overensstemmelse med gældende regler kan der kun gives tilskud for den tidsperiode, mobilitetsopholdet strækker sig over.

Indkomne studerende og nyuddannede fra Ukraine i KA131 er defineret som studerende med 'fewer opportunities' , og kvalificerer sig derfor til 'fewer opportunities' top-up tillæg. Tillægget udgør 250 euro per måned. Der skal ikke indhentes godkendelse fra eller indsendes dokumentation til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I Grant Agreement sættes kryds i rubrikken 'Top-up support for students with fewer opportunities on long-term mobilities'. 

Tilskud og fewer opportunities top-up kan gives med tilbagevirkende kraft til 11. marts 2022, hvis mobilitetsopholdet var påbegyndt 11. marts 2022 eller før jf. ovenstående vedr. tidsperiode.

Der er ikke afsat yderligere midler til indgående mobilitet, og det skal derfor finansieres af institutionens eksisterende midler til KA131.

Loftet på maks. 20% af midlerne i KA131, der må anvendes til aktiviteter med lande, som ikke er associerede med programmet, finder kun anvendelse for udgående mobilitet. Der kan derfor ses bort fra dette loft ift. indgående mobilitet fra Ukraine i KA131.

Dokumentationskrav

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få kontakt til mobilitetsdeltagerens hjeminstitution, er der følgende dokumentationskrav:

  • Studerende og nyuddannede: Studiekort eller Transcript of Records
  • Ansatte: Ansættelseskontrakt eller lønseddel fra den ukrainske videregående uddannelsesinstitution. 

Dokumentation skal ikke indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men skal gemmes på sagen.

Tillægskontrakt

For at gøre brug af mulighederne for øget fleksibilitet i KA131 skal der udstedes en tillægskontrakt. I skal derfor bede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en tillægskontrakt, hvis I som bevillingshaver ønsker at gøre brug af mulighederne for fleksibilitet.

Kontakt eller for yderligere information om mulighederne for indgående mobilitet i KA131 samt udstedelse af tillægskontrakt. 

Mobilitetsophold via KA107

Muligheder i KA107

I KA107 er der etableret mulighed for øget budgetfleksibilitet for at understøtte indgående mobilitet for studerende og ansatte fra Ukraine. For eksisterende KA107-projekter, som har fået bevilget midler til Ukraine er der derfor mulighed for at overføre midler fra region 4 til Ukraine, og der er mulighed for at flytte midler fra andre lande i region 2 til Ukraine.

KA107-projekter, som ikke omfatter Ukraine, kan ikke benytte mulighederne for budgetfleksibilitet, men henvises i stedet til at undersøge mulighederne for fleksibilitet til at modtage indkomne mobilitetsdeltagere fra Ukraine i KA131.

Europa-Kommissionen har på grund af situationen i Ukraine givet dispensation fra krav om IIA og nomineringsprocesser. Tilsvarende er der givet dispensation til at Learning Agreement og Staff Mobility Agreement ikke behøver at være underskrevet af den ukrainske institution.  Dokumenterne skal blot være underskrevet af den danske videregående uddannelsesinstitution og af mobilitetsdeltageren.

I overensstemmelse med gældende regler kan der kun gives tilskud for den tidsperiode, mobilitetsopholdet strækker sig over.

Mulighederne er gældende fra 11. marts 2022. Tilskud og fewer opportunities top-up kan gives med tilbagevirkende kraft til 11. marts 2022, hvis mobilitetsopholdet var påbegyndt 11. marts 2022 eller før jf. ovenstående vedr. tidsperiode.

Krav om samarbejdsaftale for studerende

I henhold til dansk lovgivning skal der foreligge en udvekslingsaftale ved udveksling af studerende. Det betyder, at danske videregående uddannelsesinstitutioner ikke kan tilbyde studenterophold til ukrainske studerende på nuværende tidspunkt, hvis der ikke foreligger en aftale med den ukrainske uddannelsesinstitution. Uddannelses- og Forskningsministeriet er p.t. ved at afsøge mulighederne for, at danske videregående uddannelsesinstitutioner kan tilbyde studenterophold til ukrainske studerende uden en udvekslingsaftale. 

Foreligger der allerede en samarbejdsaftale om udveksling af studerende med den ukrainske institution, og indgår Ukraine i det eksisterende KA107-projekt, er der mulighed for budgetfleksibilitet til øget indgående studentermobilitet fra Ukraine i regi af KA171.

Fewer opportunities top-up tillæg

Indkomne studerende og nyuddannede fra Ukraine i KA107 er defineret som studerende med 'fewer opportunities', og kvalificerer sig derfor til 'fewer opportunities' top-up tillæg. Tillægget udgør 250 euro per måned. Der skal ikke indhentes godkendelse fra eller indsendes dokumentation til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I Grant Agreement sættes kryds i rubrikken 'Top-up support for students with fewer opportunities on long-term mobilities'

Dokumentationskrav

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få kontakt til mobilitetsdeltagerens hjeminstitution, er der følgende dokumentationskrav:

  • Studerende og nyuddannede: Studiekort eller transcript of records
  • Ansatte: Ansættelseskontrakt eller lønseddel fra den ukrainske videregående uddannelsesinstitution. 

Dokumentation skal ikke indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men skal gemmes på sagen.

Tillægskontrakt

For at gøre brug af mulighederne for øget budgetfleksibilitet i KA107 skal der udstedes en tillægskontrakt. I skal derfor bede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en tillægskontrakt, hvis I som bevillingshaver ønsker at gøre brug af mulighederne for fleksibilitet.

Kontakt eller for yderligere information om mulighederne for fleksibilitet i KA107 samt udstedelse af tillægskontrakt. 

Internationale samarbejdsprojekter (KA2)

I 2023 er det muligt at søge tilskud til projekter, som har til formål at støtte dem, som er ramt af krigen i Ukraine. Bemærk, at der i den forbindelse er en række sektorspecifikke prioriteter.

Alle tilskudsmodtagere med igangværende samarbejdsprojekter (KA2) har mulighed for at tilpasse projektets aktiviteter og inddrage ukrainske deltagere, hvis partnerne i projektet ønsker at ændre projektet og under forudsætning af, at formål og rammer for det tildelte tilskud fastholdes. 

Kontakt for yderligere information om støttemuligheder i relation til samarbejdsprojekter. 

Senest opdateret 09. januar 2023