Gå til indhold

Årsberetning 2023 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin tolvte årsberetning.
: 26. marts 2024
: 978-87-94128-89-6

Årsberetningen indeholder bl.a. rådets forslag til indsatser i forhold til at skabe tydelige uddannelsesveje, at gøre de erhvervs- og professionsrettede uddannelser endnu mere attraktive for flere og understøtte uddannelse gennem hele arbejdslivet. Forslagene følger de temadrøftelser rådet har haft, og de skal ses som input til reformarbejdet på det videregående uddannelsesområde.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. april 2024