Gå til indhold

Kortlægning af lærernes videreuddannelsesmuligheder

Forsideillustrations tekst mangler
Kortlægningen indeholder en oversigt over videreuddannelsesmulighederne for lærere samt en kategorisering af disse ud fra deres indhold. Desuden belyser kortlægningen lærernes videreuddannelsesaktivitet og efterfølgende beskæftigelse, herunder om beskæftigelsen er inden for relevante brancher.
: 15. april 2024
: 978-87-94128-84-1
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
: 2024
: 41

Kortlægningen af lærernes videreuddannelsesmuligheder er udarbejdet som opfølgning på den politiske aftale om reform af læreruddannelsen 2022.

Kortlægningens hovedkonklusioner:

  • Der er identificeret 134 forskellige videreuddannelsesmuligheder, som er relevante for lærere, og hvor læreruddannede opfylder adgangskravene til uddannelserne.
  • Diplomuddannelsen i pædagogik er lærernes mest anvendte uddannelsestilbud. I alt er godt 10.000 lærere påbegyndt videreuddannelsesaktivitet på en diplomuddannelse i perioden 2018-2022.
  • Godt én ud af otte lærere (12 pct.) fuldfører en hel ny uddannelse inden for ti år efter, at de er dimitteret fra læreruddannelsen.
  • 88 pct. af de lærere, som har fuldført en diplomuddannelse i faglig forlængelse af læreruddannelsen, er ansat i en relevant branche. Det samme gælder 57 pct. af de uddannede lærere, som efterfølgende har fuldført en kandidatuddannelse.

[Publikationen er udskiftet med en ny version med mindre justering den 16. april 2024/Webredaktionen]

Kontakt

Srisutha Sarma Ganesasarma
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 14
Email: srga@ufm.dk
Sophie Moestrup Kristensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 57
Email: somk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. april 2024