Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 1-30 af 115 resultater
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. april 2012 Noter om marts-søgning 2009.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Publiceringsdato 28. december 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Universiteternes sprogstrategier
Universiteternes sprogstrategier
Publiceringsdato 22. december 2009 De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Publiceringsdato 21. december 2009 Det Frie Forskningsråds opslag for foråret 2010 er nu tilgængelige.
Studie- og praktikophold i udlandet
Studie- og praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 11. december 2009 Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 11. december 2009 Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier - en institutionsundersøgelse.
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Publiceringsdato 11. december 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold" baseret på fokusgruppeinterview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskema
EuroCenters kursuskatalog 2010
EuroCenters kursuskatalog 2010
Publiceringsdato 11. december 2009 EuroCenters kursuskatalog 2010 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:2009
Magasinet Humaniora 4:2009
Publiceringsdato 10. december 2009 Amerikanisering: I 70’erne fik danske drenge og mænd i gennemsnit to par cowboybukser om året. Hvis man er interesseret i amerikaniseringsprocesser, er cowboybukse-fænomenet et godt sted at starte.
8 Forskerhistorier 2009
8 Forskerhistorier 2009
Publiceringsdato 09. december 2009 Der er stærkt brug for nytænkning, hvis vi skal løse de store klima- og miljøproblemer, verden står over for i dag. Publikationen 8 forskerhistorier 2009 illustrerer, hvordan kreative ideer inden for teknologisk og produktionsmæssig forskning bidrager til at imødegå de globale udfordringer.
Universiteternes kvalitetsarbejde
Universiteternes kvalitetsarbejde
Publiceringsdato 03. december 2009 Rapport om universiteternes kvalitetsarbejde. Rapporten giver en samlet præsentation af de centrale regler for universiteternes kvalitetsarbejde. Endvidere præsenterer universiteterne hver især ekspempler på, hvordan de arbejder med at udvikle og sikre kvaliteten af deres uddannelser.
Vilkår for bevillinger
Vilkår for bevillinger
Publiceringsdato 01. december 2009 OBS: Denne udgave erstattes af "Vilkår for Bevillinger, 1. januar 2012. Publikationen indeholder gældende regler og praksis i forbindelse med administrationen af bevillinger fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer
Statusrapport om risikostyring
Statusrapport om risikostyring
Publiceringsdato 30. november 2009 Denne rapport giver indsigt i, hvordan Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring. Rapporten afdækker blandt andet skadesbilledet fra 2002-2008 og gennemgår hvilke tiltag, styrelsen vil iværksætte i fremadrettet.
Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg
Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg
Publiceringsdato 26. november 2009 Polarfronten sætter i anledning af klimatopmødet i december fokus på dansk og grønlandsk klimaforskning. Det betyder, at nummeret indeholder et 16 siders klimatillæg, Isen smelter, som også findes i en engelsk version.
Tværfaglighed i strategisk forskning
Tværfaglighed i strategisk forskning
Publiceringsdato 24. november 2009 Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har netop udsendt rapporten ”Tværfaglighed i strategisk forskning”. Heri fremgår det, at over 2/3 af projekterne i DSF går på tværs af videnskabelige fagområder, og at forskerne opfatter tværfaglig forskning som en mere effektiv måde at løse problemer på.
Forskning i vækst - fri forskning giver næring til vækstlaget
Forskning i vækst - fri forskning giver næring til vækstlaget
Publiceringsdato 17. november 2009 Ny publikation giver 15 gode bud på, hvad fri forskning er.
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsnetværk 2009
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsnetværk 2009
Publiceringsdato 05. november 2009 Dette er det tredje performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsnetværk. Der findes i dag 23 innovationsnetværk, som medfinansieres af Videnskabsministeriet.
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2008
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2008
Publiceringsdato 03. november 2009 Notat om Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2008 (PDF)
Styrket kommercialisering af forskningsresultater - Baggrundsrapport
Styrket kommercialisering af forskningsresultater - Baggrundsrapport
Publiceringsdato 29. oktober 2009 Styrket kommercialisering af forskningsresultater - Baggrundsrapport til strategi fra Rådet for Teknologi og Innovation
Min første sprogportfolio
Min første sprogportfolio
Publiceringsdato 22. oktober 2009 CIRIUS har i samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Roskilde udgivet undervisningsmaterialet ’Min første sprogportfolio’ – II til brug for sprogundervisningen i 3.-7. klasse. Materialet kan desuden bestilles på dit lokale Center for Undervisningsmidler.
EfterForsk – idéer og indtryk fra Forskningens Døgn ’09
EfterForsk – idéer og indtryk fra Forskningens Døgn ’09
Publiceringsdato 22. oktober 2009 Avisen EfterForsk - indtryk og idéer fra Forskningens Døgn '09 indeholder artikler, der beskriver et lille udvalg af de mange spændende arrangementer, der løb af stablen under Forskningens Døgn ’09.
EU-Information nr. 4 – oktober 2009
EU-Information nr. 4 – oktober 2009
Publiceringsdato 19. oktober 2009 EU-information nr. 4 fokuserer på offentlig-privat forskningssamarbejde.
Grøn forskning – Status og perspektiver
Grøn forskning – Status og perspektiver
Publiceringsdato 16. oktober 2009 Publikationen indkredse væsentlige grønne forskningsområder og giver et bud på retningen for den fremtidige forsknings- og innovationsindsats med særlig fokus på Videnskabsministeriets område.
Voksenvejledning i EU
Voksenvejledning i EU
Publiceringsdato 15. oktober 2009 Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning.
Promovieren in Dänemark
Promovieren in Dänemark
Publiceringsdato 10. oktober 2009 Tysksproget pjece med generelle informationer om at læse og bo i Danmark, og især informationer om ph.d.-muligheder inden for naturvidenskab og teknik, finansieringsmuligheder og det praktiske. Publikationen findes på den engelske version af hjemmesiden.
Ti bud på kreativitet og innovation
Ti bud på kreativitet og innovation
Publiceringsdato 07. oktober 2009 Erfaringer fra europæiske uddannelsesprojekter. Hæfte med artikler udgivet i anledning af Det Europæiske År for Kreativitet og Innovation.
Magasinet Humaniora 3:2009
Magasinet Humaniora 3:2009
Publiceringsdato 06. oktober 2009 Magasinet Humaniora 3:09 indeholder artikler om blandt andet K.E. Løgstrup, Hal Koch, Nordisk Film, sprogbrug i renæssancen, samt en undersøgelse om danskernes opfattelse af forskning
Regionale innovationsagenter
Regionale innovationsagenter
Publiceringsdato 06. oktober 2009 Folder om muligheden for gratis innovationstjek foretaget af regionale innovationsagenter.
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Publiceringsdato 01. oktober 2009
Tal om forskning 2008
Tal om forskning 2008
Publiceringsdato 01. oktober 2009 ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.