Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 1-60 af 115 resultater
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. april 2012 Noter om marts-søgning 2009.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009
Publiceringsdato 28. december 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Universiteternes sprogstrategier
Universiteternes sprogstrategier
Publiceringsdato 22. december 2009 De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Det Frie Forskningsråds opslag 2010
Publiceringsdato 21. december 2009 Det Frie Forskningsråds opslag for foråret 2010 er nu tilgængelige.
Studie- og praktikophold i udlandet
Studie- og praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 11. december 2009 Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 11. december 2009 Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier - en institutionsundersøgelse.
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Publiceringsdato 11. december 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold" baseret på fokusgruppeinterview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskema
EuroCenters kursuskatalog 2010
EuroCenters kursuskatalog 2010
Publiceringsdato 11. december 2009 EuroCenters kursuskatalog 2010 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:2009
Magasinet Humaniora 4:2009
Publiceringsdato 10. december 2009 Amerikanisering: I 70’erne fik danske drenge og mænd i gennemsnit to par cowboybukser om året. Hvis man er interesseret i amerikaniseringsprocesser, er cowboybukse-fænomenet et godt sted at starte.
8 Forskerhistorier 2009
8 Forskerhistorier 2009
Publiceringsdato 09. december 2009 Der er stærkt brug for nytænkning, hvis vi skal løse de store klima- og miljøproblemer, verden står over for i dag. Publikationen 8 forskerhistorier 2009 illustrerer, hvordan kreative ideer inden for teknologisk og produktionsmæssig forskning bidrager til at imødegå de globale udfordringer.
Universiteternes kvalitetsarbejde
Universiteternes kvalitetsarbejde
Publiceringsdato 03. december 2009 Rapport om universiteternes kvalitetsarbejde. Rapporten giver en samlet præsentation af de centrale regler for universiteternes kvalitetsarbejde. Endvidere præsenterer universiteterne hver især ekspempler på, hvordan de arbejder med at udvikle og sikre kvaliteten af deres uddannelser.
Vilkår for bevillinger
Vilkår for bevillinger
Publiceringsdato 01. december 2009 OBS: Denne udgave erstattes af "Vilkår for Bevillinger, 1. januar 2012. Publikationen indeholder gældende regler og praksis i forbindelse med administrationen af bevillinger fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer
Statusrapport om risikostyring
Statusrapport om risikostyring
Publiceringsdato 30. november 2009 Denne rapport giver indsigt i, hvordan Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring. Rapporten afdækker blandt andet skadesbilledet fra 2002-2008 og gennemgår hvilke tiltag, styrelsen vil iværksætte i fremadrettet.
Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg
Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg
Publiceringsdato 26. november 2009 Polarfronten sætter i anledning af klimatopmødet i december fokus på dansk og grønlandsk klimaforskning. Det betyder, at nummeret indeholder et 16 siders klimatillæg, Isen smelter, som også findes i en engelsk version.
Tværfaglighed i strategisk forskning
Tværfaglighed i strategisk forskning
Publiceringsdato 24. november 2009 Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har netop udsendt rapporten ”Tværfaglighed i strategisk forskning”. Heri fremgår det, at over 2/3 af projekterne i DSF går på tværs af videnskabelige fagområder, og at forskerne opfatter tværfaglig forskning som en mere effektiv måde at løse problemer på.
Forskning i vækst - fri forskning giver næring til vækstlaget
Forskning i vækst - fri forskning giver næring til vækstlaget
Publiceringsdato 17. november 2009 Ny publikation giver 15 gode bud på, hvad fri forskning er.
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsnetværk 2009
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsnetværk 2009
Publiceringsdato 05. november 2009 Dette er det tredje performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsnetværk. Der findes i dag 23 innovationsnetværk, som medfinansieres af Videnskabsministeriet.
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2008
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2008
Publiceringsdato 03. november 2009 Notat om Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2008 (PDF)
Styrket kommercialisering af forskningsresultater - Baggrundsrapport
Styrket kommercialisering af forskningsresultater - Baggrundsrapport
Publiceringsdato 29. oktober 2009 Styrket kommercialisering af forskningsresultater - Baggrundsrapport til strategi fra Rådet for Teknologi og Innovation
Min første sprogportfolio
Min første sprogportfolio
Publiceringsdato 22. oktober 2009 CIRIUS har i samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Roskilde udgivet undervisningsmaterialet ’Min første sprogportfolio’ – II til brug for sprogundervisningen i 3.-7. klasse. Materialet kan desuden bestilles på dit lokale Center for Undervisningsmidler.
EfterForsk – idéer og indtryk fra Forskningens Døgn ’09
EfterForsk – idéer og indtryk fra Forskningens Døgn ’09
Publiceringsdato 22. oktober 2009 Avisen EfterForsk - indtryk og idéer fra Forskningens Døgn '09 indeholder artikler, der beskriver et lille udvalg af de mange spændende arrangementer, der løb af stablen under Forskningens Døgn ’09.
EU-Information nr. 4 – oktober 2009
EU-Information nr. 4 – oktober 2009
Publiceringsdato 19. oktober 2009 EU-information nr. 4 fokuserer på offentlig-privat forskningssamarbejde.
Grøn forskning – Status og perspektiver
Grøn forskning – Status og perspektiver
Publiceringsdato 16. oktober 2009 Publikationen indkredse væsentlige grønne forskningsområder og giver et bud på retningen for den fremtidige forsknings- og innovationsindsats med særlig fokus på Videnskabsministeriets område.
Voksenvejledning i EU
Voksenvejledning i EU
Publiceringsdato 15. oktober 2009 Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning.
Promovieren in Dänemark
Promovieren in Dänemark
Publiceringsdato 10. oktober 2009 Tysksproget pjece med generelle informationer om at læse og bo i Danmark, og især informationer om ph.d.-muligheder inden for naturvidenskab og teknik, finansieringsmuligheder og det praktiske. Publikationen findes på den engelske version af hjemmesiden.
Ti bud på kreativitet og innovation
Ti bud på kreativitet og innovation
Publiceringsdato 07. oktober 2009 Erfaringer fra europæiske uddannelsesprojekter. Hæfte med artikler udgivet i anledning af Det Europæiske År for Kreativitet og Innovation.
Magasinet Humaniora 3:2009
Magasinet Humaniora 3:2009
Publiceringsdato 06. oktober 2009 Magasinet Humaniora 3:09 indeholder artikler om blandt andet K.E. Løgstrup, Hal Koch, Nordisk Film, sprogbrug i renæssancen, samt en undersøgelse om danskernes opfattelse af forskning
Regionale innovationsagenter
Regionale innovationsagenter
Publiceringsdato 06. oktober 2009 Folder om muligheden for gratis innovationstjek foretaget af regionale innovationsagenter.
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Publiceringsdato 01. oktober 2009
Tal om forskning 2008
Tal om forskning 2008
Publiceringsdato 01. oktober 2009 ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder
Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 01. oktober 2009 En meget stor del af de danske virksomheder er ikke gode nok til at anvende informations- og kommunikationsteknologi (ikt) til at udvikle og effektivisere deres forretning, viser undersøgelsen ”Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder”. Undersøgelsen peger på, at der
Vil du undervise i Europa?
Vil du undervise i Europa?
Publiceringsdato 29. september 2009 En folder om Comenius Assistentordningen.
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Publiceringsdato 22. september 2009 Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
Styrket kommercialisering af forskningsresultater
Styrket kommercialisering af forskningsresultater
Publiceringsdato 22. september 2009 Med strategien ønsker Rådet for Teknologi og Innovation at skabe gunstige rammer for forskere og iværksættere, der kommercialiserer ideer og opfindelser fra forskningen. Det skal ske ved at gøre op med en række barrierer og skabe stærkere incitamenter til kommercialisering.
Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler
Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler
Publiceringsdato 21. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 19/2009. Midtvejsevalueringen af de Åbne Midler viser, at indenfor en række områder skaber virkemidlet en fornyelse i innovationspolitikken
Innovationsagenter – nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder
Innovationsagenter – nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 18. september 2009 Midtvejsevalueringen af pilotprojektet Regionale innovationsagenter konkluderer, at projektet hidtil har været en stor succes.
Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevalueringen af videnkupon
Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevalueringen af videnkupon
Publiceringsdato 18. september 2009 Evalueringen af videnkuponer viser, at deltagelse i et videnkuponprojekt skaber merværdi for både virksomheder og videninstitutioner.
GTS Performanceregnskab 2008
GTS Performanceregnskab 2008
Publiceringsdato 17. september 2009 Performanceregnskabet skaber overblik over de resultater og effekter, som Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer med ca. 280 mio. kr. årligt.
Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Publiceringsdato 15. september 2009 Denne analyse sammenligner en effektmåling af innovationskonsortier og strategiske forskningsprojekter, og konkluderer at ordningerne med rette kan supplere hinanden.
Universiteternes Iværksætterbarometer 2009
Universiteternes Iværksætterbarometer 2009
Publiceringsdato 11. september 2009 Målet med årets iværksætterbarometer er at skabe et sammenligningsgrundlag mellem danske universiteters ambitioner inden for rammerne af det entreprenørielle universitet.
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Publiceringsdato 10. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 17/2009. En ny kortlægning dokumenterer, at antallet af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de otte danske universiteter er vokset fra i alt 65 i 2007 til 81 i 2008, svarende til en stigning på næsten 25 procent.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Publiceringsdato 09. september 2009 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Kortlægning af innovative netværk
Kortlægning af innovative netværk
Publiceringsdato 09. september 2009 164 innovative netværk er i 2009 kortlagt og registreret i en analyse, som for første gang giver et samlet overblik over innovative netværk mellem virksomheder og videninstitutioner i Danmark.
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Publiceringsdato 07. september 2009 Rapporten stiller skarpt på danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, Nanovidenskab, -teknologi, materialer og ny produktionsteknologi (NMP) og Energi i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Rapporten ser på styrker og svagheder - og på hvordan ansøgningerne kan forbedres.
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Publiceringsdato 03. september 2009 En arbejdsmarkedsundersøgelse.
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. september 2009 CIRIUS givet UNI-C Statistik og Analyse i opdrag at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt sidsteårsstuderende på kandidatuddannelserne på landets universiteter om udlandsophold under studierne.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. september 2009 Det Frie Forskningsråds årsrraport 2008 fortæller om lige stor succesrate for mandlige og kvindelige forskere, tværrådslige ansøgninger og internationalt samarbejde.
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Publiceringsdato 26. august 2009 Forskningsrådssystemet i Danmark er evalueret af et uafhængigt evalueringspanel og behandler følgende 5 emner: Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder 33 anbefaling.
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 21. august 2009 Denne kortlægning er en oversigt over initiativer til rekruttering og fastholdelse af kvindelige talenter i den danske forskningsverden.
Universiteter i tal 2009
Universiteter i tal 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Universiteter i tal 2009 har som formål at give et overblik over nogle af de mest centrale tal vedrørende de danske universiteter.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009
EU-Information nr. 3 - juli 2009
EU-Information nr. 3 - juli 2009
Publiceringsdato 13. juli 2009 Læs det nye nummer af EU-Information, som denne gang sætter fokus på evaluatorerne og deres rolle - samt på evalueringsprocessen i et FP7-projekt.
Innovation ud af krisen - InnovationDanmark e-magasin nr. 1
Innovation ud af krisen - InnovationDanmark e-magasin nr. 1
Publiceringsdato 09. juli 2009 Under en økonomisk krise er det vigtigt, at virksomhederne satser på forskning, udvikling og innovation. Det er budskabet i Rådet for Teknologi og Innovations første e-magasin: Innovation ud af krisen.
Energi09
Energi09
Publiceringsdato 06. juli 2009 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd, Energinet.dk, Energistyrelsen og Dansk Energi. Endvidere medvirker Højteknologifonden og Nordisk Energiforskning.
Rammer for Innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning
Rammer for Innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning
Publiceringsdato 06. juli 2009 Med baggrund i en slutevaluering af Den Regionale IKT-satsning ser analysen på muligheder og betingelser for små og mellemstore virksomheder i globaliseringens tidsalder.
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007
Publiceringsdato 03. juli 2009 Bilaget indeholder bl.a. principper for udmøntning af strategiske forskningsmidler, detaljerede data om Det Strategiske Forskningsråds (DSF) udmøntning af finanslovsbevillinger i 2007, DSFs rådgivning af andre myndigheder og oversigt over medlemmer af DSFs programkomiteer.
Institutledelse
Institutledelse
Publiceringsdato 01. juli 2009 Pjecen er tænkt som inspiration for både nye og erfarne institutledere.
15 kvindelige forskningsledere udnævnt af Det Frie Forskningsråd
15 kvindelige forskningsledere udnævnt af Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 01. juli 2009 Det Frie Forskningsråd har netop givet 15 dygtige kvindelige forskere mulighed for at videreudvikle deres forskning som ledere. De forsker i alt fra eliteidræt til stressede planter.
Nye veje til bedre samspil mellem den offentlige og private forskning
Nye veje til bedre samspil mellem den offentlige og private forskning
Publiceringsdato 30. juni 2009 Danmarks Forskningspolitiske Råd blev i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af d. 5. november 2008 anmodet om at belyse mulighederne for og eventuelt fremlægge forslag til at styrke samspillet mellem den private og den offentlige forskning.
Polarfronten nr. 2 2009
Polarfronten nr. 2 2009
Publiceringsdato 26. juni 2009 Grønland har fået selvstyre, og Polarfronten har i den anledning spurgt tre forskere om, hvordan de ser på fremtiden for landet. Læs desuden om, hvordan enzymer fra ikka-søjlerne i Sydgrønland måske kan gøre mælk mere drikkelig i Asien. Eller om et projekt, som tager pulsen på det grønlandske sprogs