Gå til indhold

Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark

Forsideillustrations tekst mangler
Forskningsrådssystemet i Danmark er evalueret af et uafhængigt evalueringspanel og behandler følgende 5 emner: Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder 33 anbefaling.
: 26. august 2009
: 978-87-923-7295-6
: 71

Om publikationen

Forskningsrådssystemet i Danmark er evalueret af et uafhængigt evalueringspanel og behandler følgende fem emner: Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder 33 anbefalinger til forskningsrådssystemets fortsatte udvikling.

Det danske samfund investerer årligt milliarder i forskning. Investeringen i ny viden og erkendelse har til formål at videreudvikle det danske samfund, både isoleret set og som en ansvarlig aktør i det globale samfund.

Basisstrengen og konkurrencestrengen

Udmøntningen af den offentlige forskningsinvestering sker via to hovedkanaler: dels basisstrengen, som er forskningsmidler, der tilføres de offentlige forskningsinstitutioner, og dels konkurrencestrengen, som er forskningsmidler, der udbydes i konkurrence mellem forskerne og forskningsmiljøerne.

En stor del af midlerne i konkurrencestrengen varetages i Danmark af et uafhængigt og forskningskyndigt forskningsrådssystem. Det er derfor af stor betydning at sikre sig, at forskningsrådssystemet fungerer så godt som overhovedet muligt, og at det løbende kan udvikle sig og tilpasse sig de ændrede nationale såvel som globale behov og rammevilkår, der gælder for forskningen.

For at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for en revision af lov om forskningsrådgivning m.v. i folketingsåret 2009-2010, igangsatte videnskabsministeren denne evaluering efter drøftelse med forligskredsen bag loven.

Evalueringspanelet

Evalueringen er gennemført af et uafhængigt evalueringspanel bestående af:
Formand, koncerndirektør Søren Isaksen, NKT Holding A/S
Administererende direktør Arvid Hallén, Norges Forskningsråd
Rektor Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska Instituttet
Tidligere direktør Christian Thune, Danmarks Evalueringsinstitut
Direktør Gurli Martinussen, TrygFonden
Professor Kirsten Hastrup, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Evalueringen behandler følgende fem emner:

Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder i alt 33 anbefalinger til forskningsrådssystemets fortsatte udvikling.

Et udkast til rapporten blev drøftet på en høringskonference den 24. juni 2009. Hen over sommeren 2009 er indholdet blevet drøftet i flere medier. Den endelige rapport er offentliggjort ved en overrækkelse til videnskabsministeren den 26. august 2009.

 


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. december 2012