Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2009 Universiteternes sprogstrategier

Universiteternes sprogstrategier

Forside til Universiteternes sprogstrategier
De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.
: 22. december 2009
: Universitets- og Bygningsstyrelsen
: 2009
: 20

Om publikationen

Universiteterne er forpligtet til at bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet og til at formidle viden og kompetencer med det omgivende samfund i både ind- og udland.

Med den stigende globalisering er universiteterne samtidig i stigende grad blevet stillet over for et krav om at være globale aktører. Af regeringens globaliseringsstrategi, Fremgang, fornyelse og tryghed, fra 2006 fremgår det, at målsætningen om universiteter i verdensklasse blandt andet skal realiseres ved, at universiteterne fortsat udvikler attraktive faglige miljøer, så de kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft og virksomheder i Danmark.

Dette indebærer blandt andet, at universiteterne skal sætte relevante mål for udbud af uddannelser på engelsk for at kunne tiltrække de dygtigste studerende og forskere fra ind- og udland. Globaliseringsstrategien tager på dette område udgangspunkt i en antagelse om, at højt kvalificerede udenlandske studerende bidrager positivt til studiemiljøet, indgår i rekrutteringsgrundlaget for forskeruddannelser og kan bidrage til at sikre danske virksomheder højt kvalificeret arbejdskraft.

I tillæg hertil har Bologna-processens målsætninger, der sigter mod at udvikle et fælles europæisk rum for videregående uddannelse, i høj grad præget udviklingen på universiteterne de seneste årti.

Senest opdateret 11. februar 2013