Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2009 8 Forskerhistorier 2009

8 Forskerhistorier 2009

Forsideillustrations tekst mangler
Der er stærkt brug for nytænkning, hvis vi skal løse de store klima- og miljøproblemer, verden står over for i dag. Publikationen 8 forskerhistorier 2009 illustrerer, hvordan kreative ideer inden for teknologisk og produktionsmæssig forskning bidrager til at imødegå de globale udfordringer.
: 09. december 2009
: 1604-990X
: Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP)
: 42

Om publikationen

Publikationen 8 forskerhistorier 2009 er udgivet af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP). FTP støtter teknologisk og produktionsmæssig forskning – også på områder, som bidrager til at beskytte klima, natur og miljø.

”Opmærksomheden på klima og bæredygtighed har aldrig været større end netop nu, hvor Danmark er vært for FN’s 15. klimakonference. Det har derfor været oplagt at lade ’grønne forskningsindsatser’ være temaet for rådets årsskrift 8 forskerhistorier 2009,” siger FTP’s formand, professor Henrik Callesen.

Den forskning, som FTP støtter, er udsprunget af forskernes egne, nyskabende ideer. Forskningen er af international standard og kan føre til de helt store gennembrud inden for teknologi og produktion. De otte forskerhistorier er derfor rigtig gode eksempler på den nytænkning, som kan gøre en forskel i kampen mod klima- og miljøproblemer.

”8 forskerhistorier 2009 illustrerer, at for FTP handler grøn forskning ikke alene om biobrændsel og drikkevand, men for eksempel også om optimering af transport og om energibesparende telekommunikation,” siger Henrik Callesen og fortsætter:

”Alle otte forskningsprojekter ligger inden for områder, som er forskningsfagligt stærke i Danmark, og som er blevet støttet af FTP gennem mange år – takket være ansøgninger med originale ideer og kvalitetsforskning, der har kunnet klare sig i den hårde konkurrence om rådets midler. Rådet har på den måde givet de stærkeste forskere chancen for at gennemføre forskningsprojekter af høj kvalitet og herigennem opbygge de forskningsfelter og ’værktøjskasser’, der skal være til rådighed, blandt andet for at kunne gennemføre fremtidige, større satsninger i ind- og udland til gavn for klimaet og dermed os alle sammen.”

”8 forskerhistorier 2009 markerer samtidig den store entusiasme og iderigdom, som de talentfulde FTP-forskere udøver i deres daglige arbejde,” tilføjer FTP’s formand. Publikationen sendes til Folketingets medlemmer, forskere og erhvervsfolk samt til pressen og danske videnskabsjournalister.

Trykte eksemplarer af 8 forskerhistorier 2009 kan rekvireres gratis hos Schultz Distribution, telefon: 4363 2300, e-mail: schultz@schultz-grafisk.dk, så længe lager haves.

Yderligere oplysninger:

  • FTP's formand, professor Henrik Callesen, e-mail: Henrik.Callesen@agrsci.dk
  • Fuldmægtig Per Kolbeck Nielsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, telefon: 3544 6345, e-mail: pkn@fi.dk

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP)

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) støtter fri, uafhængig forskning baseret på forskernes egne initiativer. Forskningen skal have et anvendelsessigte rettet mod løsning af teknologiske eller produktionsmæssige problemer i erhvervslivet eller i samfundet i øvrigt.

FTP er et af fem faglige råd, som sammen med en bestyrelse udgør Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som årligt uddeler godt en milliard kroner til dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver endvidere forskningsfaglig rådgivning inden for alle videnskabelige områder til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremmer forskning og innovation af høj international standard til gavn for det danske samfunds økonomiske, kulturelle og sociale udvikling. Forsknings- og Innovationsstyrelsen er en styrelse i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Forsknings- og Innovationsstyrelsen fungerer bl.a. som sekretariat for Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP).

Senest opdateret 19. august 2013