Gå til indhold

Publikationer 2005

Viser 1-30 af 62 resultater
Hvordan gør vi en offentlig forskerkarriere attraktiv?

Danmarks Forskningspolitiske Råd har i et notat til videnskabsministeren skitseret nogle centrale punkter, som skal overvejes med henblik på at styrke de danske forskningsinstitutioners evne til udvikle og tiltrække dygtige forskere.

Magasinet Humaniora nr. 4 2005

Udover et tema om digitalisering af kulturarven indeholder dette nummer artikler om psykiatri og arkitektur.

Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition

Regeringen nedsatte i juni 2005 Udvalget til vurdering af mulighederne for at styrke forskningsindsatsen på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning (Børstingudvalget). Det har været udvalgets opgave at opstille modelovervejelser for bedre integration af forskningen.

Regionale teknologicentre – retningslinier

I handlingsplanen er der opstillet fem overordnede principper for Videnskabsministerets medfinansiering af regionale innovationsinitiativer. Udmøntningen af de regionale teknologicentre vil basere sig på disse principper.

Årsberetning 2004

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Tal om forskning 2005

'Tal om Forskning 2005' er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse. Publikationen er udarbejdet på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser.

Magasinet Humaniora nr. 3 2005

Dette nummer af Magasinet Humaniora indeholder et tema om designforskning samt artikler om kulturforskning og byplanlægning, James Joyce og strafbar seksualitet.

Vild med viden

- rapport fra arbejdsgruppen vedrørende forskningskommunikation til børn og unge

Udvikling – ja tak!

Afrapportering af “Pilotprojekt vedrørende udvikling af personale- og ledelsesværktøjer i offentlige forskningsmiljøer“

Effekter af e-læring

Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management A/S på baggrund af en undersøgelse gennemført for Videnskabsministeriet.

Handlinger tilknyttet webside