Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2005

Publikationer 2005

Viser 1-60 af 62 resultater
Universitetsuddannelser i tal - Et historisk strejftog igennem mere end 100 år
Universitetsuddannelser i tal - Et historisk strejftog igennem mere end 100 år
Publiceringsdato 23. december 2005 Rapporten giver et lille talmæssigt overblik over uddannelsessystemets historie med fokus på universitetsuddannelserne.
Hvordan gør vi en offentlig forskerkarriere attraktiv?
Hvordan gør vi en offentlig forskerkarriere attraktiv?
Publiceringsdato 14. december 2005 Danmarks Forskningspolitiske Råd har i et notat til videnskabsministeren skitseret nogle centrale punkter, som skal overvejes med henblik på at styrke de danske forskningsinstitutioners evne til udvikle og tiltrække dygtige forskere.
Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet
Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet
Publiceringsdato 09. december 2005 Notatet beskriver de færdiguddannedes mobilitet.
Universitetsuddannelser – Status på nøgletal december 2005
Universitetsuddannelser – Status på nøgletal december 2005
Publiceringsdato 07. december 2005 Blandt de opdaterede data kan læses om lavere startalder for de universitetsuddannede, øget studentermobilitet og øget akademikerbeskæftigelse.
Fremtidens forskningsinfrastruktur – kortlægning af behov og forslag til strategi
Fremtidens forskningsinfrastruktur – kortlægning af behov og forslag til strategi
Publiceringsdato 01. december 2005 Det Strategiske Forskningsråd
Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition
Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition
Publiceringsdato 01. december 2005 Regeringen nedsatte i juni 2005 Udvalget til vurdering af mulighederne for at styrke forskningsindsatsen på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning (Børstingudvalget). Det har været udvalgets opgave at opstille modelovervejelser for bedre integration af forskningen.
Polarfronten nr. 4 2005
Polarfronten nr. 4 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Dansk Polarcenter
Magasinet Humaniora nr. 4 2005
Magasinet Humaniora nr. 4 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Udover et tema om digitalisering af kulturarven indeholder dette nummer artikler om psykiatri og arkitektur.
Retningslinier for Godkendt Teknologisk Service i Danmark 2005
Retningslinier for Godkendt Teknologisk Service i Danmark 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Oversigt over kernefelter indmeldt til Danmarks Forskningspolitiske Råd
Oversigt over kernefelter indmeldt til Danmarks Forskningspolitiske Råd
Publiceringsdato 18. november 2005 Danmarks Forskningspolitiske Råd
Regionale teknologicentre – retningslinier
Regionale teknologicentre – retningslinier
Publiceringsdato 10. november 2005 I handlingsplanen er der opstillet fem overordnede principper for Videnskabsministerets medfinansiering af regionale innovationsinitiativer. Udmøntningen af de regionale teknologicentre vil basere sig på disse principper.
Årsberetning 2004
Årsberetning 2004
Publiceringsdato 01. november 2005 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Tal om forskning 2005
Tal om forskning 2005
Publiceringsdato 27. oktober 2005 'Tal om Forskning 2005' er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse. Publikationen er udarbejdet på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser.
Danmarks nationale reformprogram
Danmarks nationale reformprogram
Publiceringsdato 01. oktober 2005 Bidrag til EU’s vækst- og beskæftigelsesstrategi (Lissabon-strategien)
Bliver de udenlandske kandidater i Danmark efter fuldført studium?
Bliver de udenlandske kandidater i Danmark efter fuldført studium?
Publiceringsdato 01. oktober 2005 Undersøgelsen bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik og omfatter alle udenlandske studerende, der i perioden 1992-2002 afsluttede en universitetsuddannelse på kandidatniveau
Iværksætteri – Universiteternes Iværksætterbarometer 2005
Iværksætteri – Universiteternes Iværksætterbarometer 2005
Publiceringsdato 01. oktober 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Forskning og innovation i et regionalt perspektiv
Forskning og innovation i et regionalt perspektiv
Publiceringsdato 26. september 2005 Videnskabsministeriet
10 Innovationsaccelererende forskningsplatforme – Kort fortalt
10 Innovationsaccelererende forskningsplatforme – Kort fortalt
Publiceringsdato 15. september 2005 Det Strategiske Forskningsråds ti forslag til forskningsplatforme, som det er værd at investere i for det danske samfund.
Polarfronten nr. 3 2005
Polarfronten nr. 3 2005
Publiceringsdato 01. september 2005 Dansk Polarcenter
Forskningsrådenes internationale samarbejde 2005
Forskningsrådenes internationale samarbejde 2005
Publiceringsdato 01. september 2005 Forskningsstyrelsen
Kortlægning af forskerskoler 2005
Kortlægning af forskerskoler 2005
Publiceringsdato 01. september 2005 Forskeruddannelsesudvalget
Magasinet Humaniora nr. 3 2005
Magasinet Humaniora nr. 3 2005
Publiceringsdato 01. september 2005 Dette nummer af Magasinet Humaniora indeholder et tema om designforskning samt artikler om kulturforskning og byplanlægning, James Joyce og strafbar seksualitet.
Vild med viden
Vild med viden
Publiceringsdato 22. august 2005 - rapport fra arbejdsgruppen vedrørende forskningskommunikation til børn og unge
Udvikling – ja tak!
Udvikling – ja tak!
Publiceringsdato 17. august 2005 Afrapportering af “Pilotprojekt vedrørende udvikling af personale- og ledelsesværktøjer i offentlige forskningsmiljøer“
Det innovative humaniora og samfundsvidenskab
Det innovative humaniora og samfundsvidenskab
Publiceringsdato 08. august 2005 - oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan. Rapport fra en ekspertgruppe.
Hvordan sikres, at der fås kvalitet for bevillinger til (strategisk) forskning?
Hvordan sikres, at der fås kvalitet for bevillinger til (strategisk) forskning?
Publiceringsdato 01. august 2005 Det Strategiske Forskningsråd
Effekter af e-læring
Effekter af e-læring
Publiceringsdato 01. august 2005 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management A/S på baggrund af en undersøgelse gennemført for Videnskabsministeriet.
8 forskerhistorier 2005
8 forskerhistorier 2005
Publiceringsdato 18. juni 2005 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion
Polarfronten nr. 2 2005
Polarfronten nr. 2 2005
Publiceringsdato 01. juni 2005 Dansk Polarcenter
Alle talenter i spil – flere kvinder i forskning
Alle talenter i spil – flere kvinder i forskning
Publiceringsdato 01. juni 2005 Videnskabsministeriet
Bag tallene – humanistisk velfærdsforskning
Bag tallene – humanistisk velfærdsforskning
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
IKT – et humanistisk anliggende
IKT – et humanistisk anliggende
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Kost og kultur – humanistisk fødevareforskning
Kost og kultur – humanistisk fødevareforskning
Publiceringsdato 01. juni 2005
Kræftplan II 2005 – sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet
Kræftplan II 2005 – sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
Kultur og sundhed – humanistisk forskning i krop, sundhed og sygdom
Kultur og sundhed – humanistisk forskning i krop, sundhed og sygdom
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Ordets magt – humanistisk forskning i sprog og indflydelse
Ordets magt – humanistisk forskning i sprog og indflydelse
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Strategisk satsning på dansk sprogteknologi
Strategisk satsning på dansk sprogteknologi
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Udfordringer og muligheder for humanistisk forskning
Udfordringer og muligheder for humanistisk forskning
Publiceringsdato 01. juni 2005 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Evaluering af centerkontrakt– /innovationskonsortiumordningen
Evaluering af centerkontrakt– /innovationskonsortiumordningen
Publiceringsdato 15. maj 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Anbefalinger fra Danmarks Forskningspolitiske Råd vedrørende de statslige forskningsinvesteringer og forslaget til finanslov for 2006
Anbefalinger fra Danmarks Forskningspolitiske Råd vedrørende de statslige forskningsinvesteringer og forslaget til finanslov for 2006
Publiceringsdato 04. maj 2005 Danmarks Forskningspolitiske Råd
Danmarks Forskningspolitiske Råd om "Building the ERA of knowledge for growth"
Danmarks Forskningspolitiske Råd om "Building the ERA of knowledge for growth"
Publiceringsdato 04. maj 2005 Danmarks Forskningspolitiske Råd
Flere og bedre ingeniører
Flere og bedre ingeniører
Publiceringsdato 03. maj 2005 I pjecen "Flere og bedre ingeniører" præsenteres en række fremadrettede anbefalinger, der skal danne grundlag for en styrket indsats for at få flere og bedre ingeniører. Anbefalingerne tager afsæt i en nærmere analyse af ingeniørers uddannelse, arbejdsmarked og fremtidige kompetencebehov.
Årsberetning 2004
Årsberetning 2004
Publiceringsdato 01. maj 2005 Det Strategiske Forskningsråd
2005 i få ord
2005 i få ord
Publiceringsdato 01. maj 2005 Det Strategiske Forskningsråd
Magasinet Humaniora nr. 2 2005
Magasinet Humaniora nr. 2 2005
Publiceringsdato 01. maj 2005 Denne udgave indeholder et tema om gymnasiereformen samt artikler om dansk tv’s historie og fotografier af okkulte fænomener.
Årsrapport 2004
Årsrapport 2004
Publiceringsdato 29. april 2005 Det Frie Forskningsråd
Hvad er problemet? Baggrundsnotat
Hvad er problemet? Baggrundsnotat
Publiceringsdato 26. april 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Årsrapport 2004
Årsrapport 2004
Publiceringsdato 25. april 2005 Forskningsstyrelsen
Fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser: styrket innovation, partnerskab og beskæftigelsesegnethed
Fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser: styrket innovation, partnerskab og beskæftigelsesegnethed
Publiceringsdato 08. april 2005 Rapport til Videnskabsministeriet udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser.
Humanistiske kandidater og arbejdsmarkedet
Humanistiske kandidater og arbejdsmarkedet
Publiceringsdato 06. april 2005 Rapport fra en uafhængig arbejdsgruppe om de humanistiske universitetsuddannelser og fremtidens arbejdsmarked
Årsrapport 2004 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Årsrapport 2004 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Publiceringsdato 01. april 2005 I årsrapport 2004 for det tidligere Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger beskriver og vurderer man den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Udviklingen på de danske universiteter – Redegørelse til Folketinget april 2005
Udviklingen på de danske universiteter – Redegørelse til Folketinget april 2005
Publiceringsdato 01. april 2005 Denne redegørelse beskriver på baggrund af universiteternes udviklingskontrakter gennemførelsen af universitetslovens intentioner og opstiller hovedtræk i udviklingen på de danske universiteter.
Beretning fra Rådet for Teknologi og Innovation for 2004
Beretning fra Rådet for Teknologi og Innovation for 2004
Publiceringsdato 15. marts 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation
Danmark skal vinde på kreativitet
Danmark skal vinde på kreativitet
Publiceringsdato 14. marts 2005 Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien. Rapport til Videnskabsministeriet fra Arbejdsgruppen vedr. oplevelsesøkonomi
Polarfronten nr. 1 2005
Polarfronten nr. 1 2005
Publiceringsdato 01. marts 2005 Dansk Polarcenter
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2004
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2004
Publiceringsdato 21. februar 2005
Forsknings- og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi i den offentlige sektor 2003
Forsknings- og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi i den offentlige sektor 2003
Publiceringsdato 15. februar 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse
Magasinet Humaniora nr. 1 2005
Magasinet Humaniora nr. 1 2005
Publiceringsdato 01. februar 2005 Dette nummer indeholder artikler om blandt andet jernaldermenneskets kostvaner, besættelseshistorie, Ringenes Herre og ledelse i et humanistisk forskningsmiljø.
Forskning for fremtiden 2005
Forskning for fremtiden 2005
Publiceringsdato 31. januar 2005 Det Frie Forskningsråd
Forskning og udviklingsarbejdes påvirkning af produktivitet og beskæftigelse
Forskning og udviklingsarbejdes påvirkning af produktivitet og beskæftigelse
Publiceringsdato 18. januar 2005 Rapport fra Dansk Center for Forskningsanalyse 2005/1