Gå til indhold

Publikationer 2012

Viser 1-30 af 73 resultater
Forskningsbarometer 2012

Forskningsbarometeret belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv

Danmark - Løsningernes Land

Danmarks nationale innovationsstrategi - 'Danmark - Løsningernes Land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne' omfatter 27 initiativer, som skal sikre en tættere kobling mellem forskning, uddannelse og innovation i virksomhederne

Tal om forskning 2011

"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning

Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over det danske forsknings- og udviklingsarbejde på social- og velfærdsområdet, videnspredning af forskningen og samarbejde med praksisfeltet.

EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2012

Danske virksomheder i FP7 er i fokus i dette nummer. Vi går bag tallene i en ny rapport og giver stemme til to af de danske virksomhedsdirektører, der har succes i FP7. Vi gør status på forhandlingerne om Horizon 2020 og fortæller om de aktuelle ansøgningsfrister i FP7.

Analyse af Studievalg

Ekstern analyse af samarbejdet mellem Studievalgcentrene og relevante aktører samt Studievalgcentrenes ydelser.

Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2012

De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet markant flere virksomheder med deres innovation sammenlignet med tidligere år. Det viser den seneste måling af innovationsnetværkenes resultater i performanceregnskabet for 2012.

Performanceregnskabet for GTS-net 2012

Her finder du en gennemgang af GTS-nettets nøgletal og aktiviteter i 2011. GTS-nettet udvikler og formidler ny teknologisk viden til dansk erhvervsliv, specielt SMV'ere.

EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2012

EU-INFORMATION gør status på det danske formandskab i EU og forhandlingerne om Horizon 2020. Vi bringer succeshistorier om danske STRECON og Fluxome, fortæller om den sidste store ansøgningsrunde til FP7 på 75 mia. kroner og meget mere.

FORSK2020

FORSK2020-kataloget udpeger med afsæt i en række væsentlige samfundsudfordringer løfterige forskningsområder for Danmark i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd.

ESS Project Review

Danmark og Sverige er værter for af en af verdens største og mest avancerede fælleseuropæiske forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS). ESS har gennem de seneste år gennemført et omfattende udviklingsarbejde, der har haft til opgave at fastlægge det endelige design og budget for ESS.

Opdatering af forløbsanalyse for danske søfarende

Forløbsanalysen beskriver beskæftigelses- og videreuddannelsesmønstre for de forskellige maritime uddannelser og afsluttes med en beregning af erstatningsbehovet for maritimt uddannede til maritime jobs.

Årsrapport fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 2011

Flerårige finansielle rammer for forskning og uddannelse, øget frihed for universiteterne til at tilrettelægge ph.d.-uddannelserne, yngre ph.d.er samt udvikling af et videnbarometer er nogle af de anbefalinger, som er i årsrapport 2011 – ’Det værdiskabende universitet.

Handlinger tilknyttet webside