Gå til indhold

Forskningsbarometer 2012

Forsideillustrations tekst mangler
Forskningsbarometeret belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv
: 31. december 2012
: 978-87-92962-00-3
: 978-87-92962-01-0
: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse
: 92

Om publikationen

Dansk forskning i internationalt perspektiv

Gennem et bredt udsnit af indikatorer tegnes et billede af kvaliteten af dansk forskning belyst gennem tre tematikker: international konkurrence om forskningsmidler, danske universiteter på internationale universitetsranglister og forskningsresultater. Tilsvarende beskrives profilen af dansk forskning via bl.a. udgifter til forskning og udvikling, forskningspersonale og den danske publiceringsprofil.

Dansk forskning står stadigt stærkt

Forskningsbarometeret 2012 er den fjerde rapport i rækken, og derfor har det været muligt at sammenligne årets resultater med de tidligere opgørelser. Resultaterne af Forskningsbarometer 2012 viser, at Danmark stadig klarer sig godt i den internationale konkurrence. Blandt andet viser rapporten, at Danmark stadig står stærkt i forhold til den internationale konkurrence om forskningsmidler.

Konkurrencen er skærpet

Overordnet set har Danmark således fastholdt en høj placering på mange af de indikatorer, som på forskellig vis søger at beskrive forskningskvalitet. I flere af rapportens opgørelser tegnes der dog også et billede af, at den internationale konkurrence er skærpet. Særligt i forhold til væksten i antallet af videnskabelige publikationer ses det, at nye nationer som Kina, Sydkorea og Brasilien er i kraftig fremgang.

Yderligere information

Hvis du ønsker et trykt eksemplar af rapporten, kan du henvende dig til Uddannelsesministeriet: koncern-service-bredgade@fivu.dk. Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Alberte Glob Nielsen (algn@vus.dk) .

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019