Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2012 Retningslinjer for den Godkendte Teknologiske Service (GTS) i Danmark 2012

Retningslinjer for den Godkendte Teknologiske Service (GTS) i Danmark 2012

: 05. oktober 2012
: 87-91702-13-5
: 19022603
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 50

Om publikationen

Mere strømlinet samspil

Der er fokus på at strømline samspillet mellem de ni GTS-institutter og ministeriet. Retningslinjerne regulerer vilkårene for godkendelse og medfinansiering af GTS-nettets erhvervs- og samfundsrettede viden- og kompetenceopbygning inden for forskning og udvikling samt teknologisk infrastruktur.

GTS-retningslinjerne supplerer og uddyber

GTS-retningslinjerne supplerer og uddyber Lov om Teknologi og Innovation ved i nærmere detaljer at præcisere rammerne for samspillet mellem den samfundsmæssige interesse og de enkelte GTS-institutters almennyttige indsats til gavn for udviklingen i dansk erhvervsliv og i det danske samfund.

Formålet med GTS

Det overordnede formål med Godkendt Teknologisk Service er at bidrage til en bedre og mere effektiv viden- og teknologianvendelse i dansk erhvervsliv og således øge innovation, produktivitet og vækst i samfundet.

I GTS-institutternes arbejde med forskning, udvikling og innovation er der et særligt fokus på strategisk vigtige, perspektivrige og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingstemaer.

Disse temaer tager afsæt i den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling, særligt i forhold til de områder som rummer specifikke muligheder eller udfordringer for dansk erhvervsliv og det danske samfund.

 

Senest opdateret 13. august 2015