Du er her: Forside Publikationer 2012 Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd

Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd

Forsideillustrations tekst mangler
Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd.
: 19. december 2012
: 978-87-92776-66-2
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 88

Om publikationen

Evalueringen belyser Det Frie Forskningsråds finansiering af postdocforløb, både individuelt finansierede postdocstipendier og postdocstillinger, som er indlejret i andre typer bevillinger i perioden fra 2001 til 2009. Perioden dækker både aktiviteter for de seks statslige forskningsråd indtil 2004 og de fem faglige forskningsråd samlet under rådet fra 2004.

Evalueringen kortlægger og sammenligner karriereveje og forskningsaktivitet hos modtagere af individuelt finansierede postdocstipendier (individuelle postdocs) og postdocstillinger, som er finansieret indirekte gennem andre virkemidler (indlejrede postdocs). For yderligere at belyse betydningen af de to typer postdocs, sammenlignes de med en kontrolgruppe bestående af forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere, som ikke har modtaget en bevilling fra DFF.

Evalueringen består af tre delanalyser: en surveyundersøgelse blandt indlejrede postdocs, en registerbaseret analyse og en bibliometrisk analyse. Den bibliometriske analyse fokuserer på videnskabelig produktion, publiceringsmønstre og citationsgennemslagskraft. Den registerbaserede undersøgelse har til formål at kortlægge og sammenligne mobilitet for individuelle og indlejrede postdocs samt en kontrolgruppe. Surveyundersøgelsen blandt indlejrede postdocs afdækker yderligere en række emner vedrørende postdocstipendiaters forskningsrelaterede aktiviteter samt betydning af bevillingerne.

Resultaterne af surveyundersøgelsen blandt indlejrede postdocs sammenlignes, hvor det er muligt, med surveyresultater for individuelt finansieret postdocs fra den tidligere publikation "Evaluering af kvindelige forskere og yngre forskere i starten af deres karriereforløb", som Styrelsen for Forskning og Innovation offentliggjorde i 2010.

Senest opdateret 15. august 2019