Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2012 Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst

Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst

Forsideillustrations tekst mangler
Rapporten ”Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst” samler forskningsbidrag om, hvor og hvordan offentlig forskning påvirker den danske samfundsøkonomi.
: 29. juni 2012
: 978-87-92776-51-8
: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
: 54

Om publikationen

Rapporten trækker på resultater fra en lang række internationale analyser, der giver et overblik over spredningsvejene fra forskning til økonomisk vækst.

Blandt resultaterne i rapporten kan nævnes:

  • Det skønnede årlige samfundsøkonomiske afkast af investeringer i offentlig FoU ligger typisk på 20-40 procent. Dette kan illustreres med, at en FoU-investering på 1 mia. kr. på sigt indebærer et øget bruttonationalprodukt på 1,2-1,4 mia. Det skal dog bemærkes, at det er ganske vanskeligt at vurdere, hvad der er effekt af hvad, når dette beregnes.
  • Sammenhængen mellem offentlig forskning og uddannelse er helt central. Dels spredes meget ny viden via ansættelse af nye kandidater, dels bidrager medarbejdere med lang videregående uddannelse i den private sektor dobbelt så meget til samfundsøkonomien som medarbejdere uden uddannelse.
  • De tekniske, natur- og sundhedsvidenskabelige fag har tilsyneladende de mest tydelige effekter. Effekterne er målt på forskellige spredningsveje, fx publiceringsaktivitet og citationer, hvor dansk forskning ligger på en 3. og 4. plads i forhold til andre OECD-lande i perioden 2006-2010, når det gælder antal citationer per artikel og antal publikationer per indbygger.
  • Høje forskningsinvesteringer og høj velstand ser ud til at hænge sammen. De årlige danske investeringer i forskning og udvikling er på ca. 50 milliarder kroner, svarende til 3 procent af bruttonationalproduktet, hvoraf de offentlige udgifter udgør cirka 1 procent. Hermed er Danmark et af de få europæiske lande, som opfylder de fælleseuropæiske mål i Barcelonamålsætningen om at investere i forskning og udvikling.
  • Tiden fra forskningsresultater til industriel kommercialisering estimeres til at variere fra 6-20 år, afhængig af forskningsfelt. Perioden ser ud til at være blevet kortere over tid, sådan at der for hvert tiår sker en acceleration på ca. 4 år. Således gik der fx ca. 120 år, før dampskibe slog igennem, ca. 60 år for elektricitet og kun ca. 15 år for mobiltelefoner og PC’er.

Rapporten bygger bl.a. på tre delrapporter, der er links til nedenfor. Den første delrapport er udarbejdet af Ph.d. Rikke Nørding Christensen, Professor Svend Erik Hougaard Jensen, CBS, Professor Keld Laursen, CBS og Professor Michael S. Dahl, AAU, og indeholder en gennemgang af eksisterende dansk og international litteratur om væksteffekterne af offentlig FoU. Den anden delrapport er udarbejdet af Ph.d. Rikke Nørding Christensen og Professor Svend Erik Hougaard Jensen, CBS, og indeholder en analyse af spredningsveje fra offentlig FoU samfundsøkonomien, fordelt på faglige hovedområder. Den tredje delrapport er udarbejdet af Senior Analyst Johan Moritz Kuhn og Senior Analyst Martin Junge, CEBR, og omhandler ph.d.-beskæftigelse og produktivitet i danske private virksomheder.

Senest opdateret 13. august 2015