Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau
Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
: 30. november 2012
: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
: 67

Om publikationen

Siden 2009 har både offentlige og private udbydere kunnet ansøge om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau.

Som fastlagt i stemmeaftale om L 187 er der i efteråret 2012 blevet gennemført en evaluering af certificeringsordningen. Forligskredsen skal herefter tage stilling til evalueringen og drøfte mulige ændringer af ordningen på baggrund heraf. Såfremt der ikke kan nås enighed om eventuelle ændringer af ordningen, står det partierne frit for at opsige aftalen.

Formålet med evalueringen har været at evaluere certificeringsordningen og vurdere dens samfundsmæssige nytte set i forhold til de politiske mål med ordningen. DAMVAD, som har forestået evalueringen, har på denne baggrund formuleret otte kriterier, som er strukturerende for evalueringen. Kriterierne er inddelt således, at de dækker:

  1. målene med certificeringsordningen
  2. midlerne til at opnå disse mål
  3. administration af ordningen
Senest opdateret 13. august 2015