Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2012 Årsrapport fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 2011

Årsrapport fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 2011

Forsideillustrations tekst mangler
Flerårige finansielle rammer for forskning og uddannelse, øget frihed for universiteterne til at tilrettelægge ph.d.-uddannelserne, yngre ph.d.er samt udvikling af et videnbarometer er nogle af de anbefalinger, som er i årsrapport 2011 – ’Det værdiskabende universitet.
: 08. juni 2012
: 978-87-92776-40-2
: 978-87-92776-41-9
: Danmarks Forskningspolitiske Råd
: 104

Om publikationen

Universiteterne er i dag en vigtig drivkraft for skabelse af værdi, vækst og velstand. Med titlen - ’Det værdiskabende universitet’- forsøger Danmarks Forskningspolitiske Råd at indfange de potentialer, der er i at holde fokus på sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Rådet påpeger, at det er centralt at hæve kvaliteten og øge værdiskabelsen ved samtlige hovedaktiviteter, som universiteterne forestår for samfundet.

Nye værktøjer

I rapporten foreslår Danmarks Forskningspolitiske Råd blandt andet, at Folketinget fastlægger flerårige finansielle rammer for den offentlige forskning. Rådet foreslår endvidere, at universiteternes ledelser udvikler værktøjer til anerkendelse og synliggørelse af forskningsbaseret uddannelse og videnudveksling.

Udfordringer

En fremtidig stærk dansk position i den globale videnøkonomi kræver betydelige investeringer i forskning og uddannelse. I de kommende år udfordres vi særligt af et markant forøget antal yngre forskere og den fortsatte internationalisering af forskning og udvikling på globalt plan. Der sker desuden i disse år væsentlige ændringer på arbejdsmarkedet for folk med kandidatuddannelse og ph.d.-grader, hvor flere og flere finder beskæftigelse på det private arbejdsmarked.

I rapporten peger rådet på, at både uddannelsesministeren og ledelser på universiteterne bør sikre en løbende evaluering af kvaliteten af ph.d.-uddannelsen på ph.d.-skoleniveau: Hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence må gennemsnitalderen for ph.d.er ned med minimum tre år, og det kræver et fortsat fokus på at få de unge hurtigere gennem hele uddannelsessystemet.

Yderligere oplysninger

Formand for Danmarks Forskningspolitiske Råd, Claus Hviid Christensen, tlf. 9955 2920, e-mail clhch@dongenergy.dk

Senest opdateret 13. august 2015