Gå til indhold

Publikationer 2018

Viser 1-30 af 71 resultater
EuroCenter webinarfolder 2019

I første halvdel af 2019 afholder EuroCenter webinarrækken "Styrk din ansøgning til Horizon 2020", som skal hjælpe dig som ansøger med at styrke udvalgte områder i din Horizon2020-ansøgning. Webinarerne vil dykke ned i konkrete elementer, der relaterer sig til ansøgningsprocessen og skrivearbejdet.

Opfølgning på den danske rumstrategi

I denne implementeringsplan nummer 3 afrapporterer Det Tværministerielle Rumudvalg på implementeringen af de sidste initiativer af de i alt 46 initiativer i rumstrategien, og der gøres generelt status på områdets betydning for den danske økonomi.

Evaluering af institutionsakkreditering

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en evaluering af institutionsakkreditering. Evalueringen består af en analyse af institutionernes erfaringer og en redegørelse fra Akkrediteringsinstitutionen.

Magasinet EUindblik, 2:2018

At gå fra den danske til den europæiske elite inden for forskning er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvordan danske forskningsbevillinger kan være essentielle i opnåelsen af de europæiske. Og mød flere forskere, der alle har oplevet dette.

EuroCenter kurser 2019

I 2019 afholder EuroCenter fire kurser om Horizon 2020. Ved at deltage har du mulighed for at stille skarpt på Horizon 2020 og styrke dine kompetencer. Kurserne har fokus på den gode ansøgning til Horizon 2020, afrapportering i projekter og den succesfulde ansøger til Det Europæiske Forskningsråd.

Analyse af Den Europæiske Studentereksamen

Analyse af Den Europæiske Studentereksamen afdækker, om der er lige vilkår for optagelse på en videregående uddannelse i Danmark for ansøgere med en Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate som for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.

Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018

Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018 fremlægger de offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation og giver et overblik over indsatserne på området i 2018 og fremadrettet.

Erasmus+ Strategiske partnerskaber, fakta og eksempler

Erasmus+ strategiske partnerskaber er samarbejdsprojekter, hvor en institution eller organisation udvikler et fælles projekt sammen med europæiske partnere, som styrker uddannelseskvaliteten og ungdomssektoren på tværs af landegrænser i Europa.

RUVUs årsrapport 2017

Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?

Forskningsbarometer 2018

Forskningsbarometer 2018 indeholder nøgletal og udviklingstendenser inden for centrale indikatorer og giver aktuel viden om dansk forsknings omfang, fordeling og kvalitet i en international kontekst.

Tal om forskning og innovation 2017

”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.

Justering af engelsksprogede uddannelser

Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.

Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018

”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2016.

Dansk-koreansk funding guide 2018

Innovation Centre Denmark i Seoul lancerer en ny oversigt for 2018, som skitserer finansieringsmuligheder for forskere med særlig interesse i mobilitet eller samarbejde mellem Danmark og Sydkorea.

Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori

Undersøgelsen har det formål at give inspirationsgruppen om nyt filosofikum et overblik over, hvilke tilgange der i dag er til at implementere studieelementet Fagets videnskabsteori på universiteternes bacheloruddannelser.

Kortlægning af filosofikum i andre lande

Inspirationsgruppen har fået Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet til at gennemføre en kortlægning af eksempler på filosofikumlignende elementer i universitetsuddannelser i en række lande.

Handlinger tilknyttet webside