Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2018

Publikationer 2018

Viser 1-60 af 71 resultater
EuroCenter webinarfolder 2019
Publiceringsdato 14. februar 2019 I første halvdel af 2019 afholder EuroCenter webinarrækken "Styrk din ansøgning til Horizon 2020", som skal hjælpe dig som ansøger med at styrke udvalgte områder i din Horizon2020-ansøgning. Webinarerne vil dykke ned i konkrete elementer, der relaterer sig til ansøgningsprocessen og skrivearbejdet.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 20. december 2018 I denne implementeringsplan nummer 3 afrapporterer Det Tværministrielle Rumudvalg på implementeringen af de sidste initiativer af de i alt 46 initiativer i rumstrategien, og der gøres generelt status på områdets betydning for den danske økonomi.
Evaluering af institutionsakkreditering
Publiceringsdato 19. december 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en evaluering af institutionsakkreditering. Evalueringen består af en analyse af institutionernes erfaringer og en redegørelse fra Akkrediteringsinstitutionen.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2018
Publiceringsdato 19. december 2018 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.
Magasinet EUindblik, 2:2018
Publiceringsdato 19. december 2018 At gå fra den danske til den europæiske elite inden for forskning er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvordan danske forskningsbevillinger kan være essentielle i opnåelsen af de europæiske. Og mød flere forskere, der alle har oplevet dette.
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Moon Jae-In’s strategy to bring South Korea into a new digital era
Publiceringsdato 17. december 2018 Det danske innovationscenter i Seoul har udarbejdet en outlook rapport, der giver et overblik over Sydkoreas nuværende stærke politiske fokus på den fjerde industrielle revolution.
EuroCenter kurser 2019
Publiceringsdato 12. december 2018 I 2019 afholder EuroCenter fire kurser om Horizon 2020. Ved at deltage har du mulighed for at stille skarpt på Horizon 2020 og styrke dine kompetencer. Kurserne har fokus på den gode ansøgning til Horizon 2020, afrapportering i projekter og den succesfulde ansøger til Det Europæiske Forskningsråd.
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Publiceringsdato 30. november 2018 Analyse af Den Europæiske Studentereksamen afdækker, om der er lige vilkår for optagelse på en videregående uddannelse i Danmark for ansøgere med en Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate som for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Publiceringsdato 30. november 2018 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018 fremlægger de offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation og giver et overblik over indsatserne på området i 2018 og fremadrettet.
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 20. november 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin tiende årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Den lille uundværlige om Det Europæiske Forskningsråd - en introduktion til ERC
Publiceringsdato 16. november 2018 Pjecen giver en introduktion til Det Europæiske Forskningsråd, der uddeler midler til excellent forskning. Den giver et overblik over, hvem der kan søge, hvad kravene er, hvordan ansøgninger evalueres og konkrete erfaringsbaserede råd til at skrive en god ansøgning til ERC.
Handlingsplan for dansk deltagelse i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 14. november 2018 Handlingsplanen skal understøtte fortsat dansk deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste EU-program. Handlingsplanen indeholder 19 initiativer, der spænder fra rådgivningsaktiviteter over analyser til en ny koordinatorpulje, og otte anbefalinger.
Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner
Publiceringsdato 07. november 2018 Publikationen beskriver grundlaget for implementering af en fælles kontoplan for videregående uddannelsesinstitutioner.
Erasmus+ Strategiske partnerskaber, fakta og eksempler
Publiceringsdato 25. oktober 2018 Erasmus+ strategiske partnerskaber er samarbejdsprojekter, hvor en institution eller organisation udvikler et fælles projekt sammen med europæiske partnere, som styrker uddannelseskvaliteten og ungdomssektoren på tværs af landegrænser i Europa.
Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Rapporten giver et overblik over forskning og udvikling i relation til velfærdsteknologi.
RUVUs årsrapport 2017
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Analyse af danske kompetencer og interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Formålet med analysen er at bidrage til baggrunden for politisk stillingtagen til Danmarks fremtidige deltagelse i programmer under det europæiske rumagentur, European Space Agency (ESA), vedr. bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Rambøll konkluderer i ny rapport, at rumområdet generelt er omgivet af stor vækstoptimisme. Hvis de mest positive vækstforventninger skal indfries, kræver det dog adgang til mere kvalificeret arbejdskraft og et øget fokus på iværksætteri.
Forskningsbarometer 2018
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Forskningsbarometer 2018 indeholder nøgletal og udviklingstendenser inden for centrale indikatorer og giver aktuel viden om dansk forsknings omfang, fordeling og kvalitet i en international kontekst.
Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Med udspillet ’Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden’ sætter ny regeringen en ny og ambitiøs retning for Danmarks universitetsuddannelser
Tal om forskning og innovation 2017
Publiceringsdato 05. september 2018 ”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Justering af engelsksprogede uddannelser
Publiceringsdato 23. august 2018 Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Publiceringsdato 22. august 2018 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2016.
Praktik i udlandet - information til arbejdsgivere 2018/2019
Publiceringsdato 08. august 2018 Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan tage deres praktikophold i udlandet med tilskud fra ordningen Praktik i Udlandet (PIU). Sådan gør du - for dig som er arbejdsgiver.
Praktik i udlandet (PIU) - information til elever og lærlinge 2018/2019
Publiceringsdato 08. august 2018 Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet.
Dansk-koreansk funding guide 2018
Publiceringsdato 09. juli 2018 Innovation Centre Denmark i Seoul lancerer en ny oversigt for 2018, som skitserer finansieringsmuligheder for forskere med særlig interesse i mobilitet eller samarbejde mellem Danmark og Sydkorea.
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Publiceringsdato 05. juli 2018 Som led i regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af den eksisterende forskningsindsats, der ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er der blevet udarbejdet et litteraturstudie om skatteincitamenter til forskning.
BREXIT - Analyse af mulige konsekvenser for den danske forsknings- og uddannelsessektor
Publiceringsdato 29. juni 2018 Hvad er konsekvenserne af Storbritanniens EU-exit for dansk forskning og uddannelse? Hvad er mulighederne for dansk-britisk samarbejde om forskning og uddannelse i fremtiden? Tænketanken DEA og Tænketanken Europa har på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en BREXIT-analyse.
Inspirationsgruppen om nyt filosofikum: Afrapportering til uddannelses- og forskningsministeren
Publiceringsdato 27. juni 2018 Rapporten beskriver, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på de danske universiteter.
Kortlægning af filosofikum i andre lande
Publiceringsdato 27. juni 2018 Inspirationsgruppen har fået Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet til at gennemføre en kortlægning af eksempler på filosofikumlignende elementer i universitetsuddannelser i en række lande.
Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori
Publiceringsdato 27. juni 2018 Undersøgelsen har det formål at give inspirationsgruppen om nyt filosofikum et overblik over, hvilke tilgange der i dag er til at implementere studieelementet Fagets videnskabsteori på universiteternes bacheloruddannelser.
Evaluations and evaluators in Horizon 2020 - Report on an analysis among Danish evaluators
Publiceringsdato 26. juni 2018 Hvem er evaluatorer i Horizon 2020? Hvordan læser de EU-ansøgninger? Hvad er de typiske faldgruber, som trækker ned i bedømmelsen? Via spørgeskemaundersøgelse og interview med danske evaluatorer belyser rapporten evalueringsprocessen i EU og værdien ved at være evaluator. Rapporten er på engelsk.
ICDK Outlook: International Opportunities for Danish Arctic Researchers
Publiceringsdato 20. juni 2018 Rapporten afdækker arktiske interesser i fem strategiske lande, hvor der er etableret innovationscentre. Formålet med rapporten er at afklare om der er behov for at etablere nye, eller styrke eksisterende, bilaterale relationer inden for arktisk forskning til gavn for danske forskningsmiljøer.
Drones - Mapping Potential Collaborators in the American Drone Research Environment
Publiceringsdato 19. juni 2018 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en ICDK Outlook, der fokuserer på mulige samarbejde med amerikanske aktører inden for droneområdet. USA står bag den største andel af den globale forskning på droneområdet og er derfor en vigtig partner for danske forskere og virksomheder.
Youthpass for Det Europæiske Solidaritetskorps
Publiceringsdato 16. juni 2018 En guide til mentorer
Viden til Vækst -offentlig/privat samspil om forskning 2018
Publiceringsdato 15. juni 2018 Publikationen ”Viden til vækst 2018 – offentlig-privat samspil om forskning” giver et unikt overblik over teknologioverførsel og vidensamspil mellem den offentlige og private sektor.
Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 13. juni 2018 Baggrundsrapport til evalueringen af 7-trins-skalaen. Rapporten kortlægger og analyserer karaktergivningen efter 7-trins-skalaen i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser fra 2007 til 2016.
Review af viden om økonomiske effekter af virkemidler til fremme af privat FoU
Publiceringsdato 07. juni 2018 Ny analyse viser, at offentlige ordninger til fremme af privat forskning generelt bliver evalueret med stærke metoder, men der er behov for en fælles overordnet tilgang til evalueringer.
Beretning for 2017 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 06. juni 2018 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til såvel uddannelsessystemet som arbejdsmarkedet.
Den lille uundværlige om Horizon 2020-projekter - en introduktion til de økonomiske og juridiske regler i Marie Skłodowska-Curie Actions
Publiceringsdato 04. juni 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en kort guide til de økonomiske og juridiske regler i Marie Skłodowska-Curie Actions. Formålet er at give et overblik over de væsentligste økonomiske og juridiske regler i projekter finansieret via EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Actions.
Videnskabeligt personales karriereveje
Publiceringsdato 31. maj 2018 En registerbaseret undersøgelse med udgangspunkt i ansættelser ved universiteterne i perioden 1999-2017.
Evaluering af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel
Publiceringsdato 28. maj 2018 Formålet med evalueringen af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel er at samle systematisk op på de praktiske erfaringer med modellen og om modellens effekter. Desuden sætter evalueringen fokus på den tekniske udformning af modellen, herunder fordele og ulemper ved centrale modelvalg
Den lille uundværlige om Horizon 2020-projekter - en introduktion til de juridiske regler
Publiceringsdato 22. maj 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en kort guide til de juridiske regler i Horizon 2020-projekter. Formålet er at give et overblik over de væsentligste juridiske regler, som alle projektdeltagere bør kende for at undgå at tilbagebetale tilskud og undgå konflikter i konsortiet.
ICDK Outlook rapport: Erhvervsintegrerede kandidatuddannelser - Inspiration fra Tyskland
Publiceringsdato 09. maj 2018 I Tyskland har man over 40 års erfaring med at integrere erhvervsarbejde og videregående uddannelse. Det danske innovationscenter i München har udarbejdet en rapport, der belyser tyske erfaringer med erhvervsintegrerede uddannelser.
Den lille uundværlige om Horizon 2020-projekter - en introduktion til de økonomiske regler
Publiceringsdato 30. april 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en kort guide til de økonomiske regler i Horizon 2020-projekter. Formålet er at give et overblik over de væsentligste økonomiske regler, som alle projektdeltagere bør kende til for at undgå at lave fejl i afrapporteringer til EU.
ICDK Outlook rapport: Academic Makerspaces – Educational Technology in American Higher Education
Publiceringsdato 19. april 2018 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en rapport, der beskriver, hvordan tre eliteuniversiteter i USA – UC Berkeley, Stanford University og MIT - arbejder med makerspaces.
Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 19. april 2018 VIVE har for Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet et litteraturreview af studier, der omhandler den teknologiske udviklings betydning for de kompetencer, der forventes at blive efterspurgt på arbejdsmarkedet i fremtiden.
Uddannelsessamarbejde i grænselandet
Publiceringsdato 17. april 2018 Efter det regionale uddannelsestopmøde i 2016 har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en publikation med information om muligheden for internationalt uddannelsessamarbejde med særlig vægt på den dansk-tyske grænseregion.
Kinesisk-dansk funding guide 2018
Publiceringsdato 23. marts 2018 Innovation Centre Denmark i Shanghai lancerer en ny oversigt for 2018 over kinesiske nationale forskningsstøttemuligheder for danske forskere, der ønsker at samarbejde med kinesiske partnere
Nye muligheder for forskningsfinansiering i Kina
Publiceringsdato 23. marts 2018 Ny rapport fra det danske innovationscenter i Shanghai giver indblik i det kinesiske forskningsfinansieringssystem på lokale, regionalt og nationalt niveau og kommer med gode råd til ansøgningsproces.
Frafald og studieskift
Publiceringsdato 22. marts 2018 Spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne studerende ved videregående uddannelser.
Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 Delanalyse 1a er første afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen belyser, om målsætningerne i den politiske aftale fra 2012 er indfriet, og om den efterfølgende reform af læreruddannelsen har medført en øget praksis- og evidensbasering af undervisningen.
Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 Delanalyse 1b er anden afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen fokuserer på almen dannelse i læreruddannelsen.
Bygningsmæssige forhold
Publiceringsdato 20. marts 2018 En vejledning om bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
Publiceringsdato 16. marts 2018 I dette inspirationshæfte kan du læse om erfaringer med europæisk uddannelsessamarbejde opnået gennem projekter, som har modtaget støtte gennem Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning og finde inspiration til din egen ansøgning
Stor forskel i de forskningsmæssige profiler for forskningsinstitutionerne
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse giver et første billede af sammenhængene mellem forskningsfinansiering og den udførte forskning
Danmarks forskningsinvesteringer i international kontekst
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse belyser Danmarks forskningsfinansiering i international kontekst. Danmark klarer sig godt internationalt
Finansielt regnskab 2017 - Departementet
Publiceringsdato 13. marts 2018 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2017 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Årsrapport 2017 - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 13. marts 2018 Årsrapport med de samlede resultater i 2017 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2017 - Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 13. marts 2018 Årsrapport med de samlede resultater i 2017 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse