Du er her: Forside Publikationer 2018 Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen

Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen

Forsideillustrations tekst mangler
Baggrundsrapport til evalueringen af 7-trins-skalaen. Rapporten kortlægger og analyserer karaktergivningen efter 7-trins-skalaen i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser fra 2007 til 2016.
Kontakt
Maria Steen Roesdahl
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 45
Email: mroe@ufm.dk
: 13. juni 2018
: 978-87-7182-107-9
: Danmarks Evalueringsinstitut og VIVE
: 2018
: 97

Regeringen har i maj 2017 igangsat en evaluering af 7-trins-skalaen. Evalueringen følger Karakterkommissionens forslag om, at skalaen evalueres hvert femte år, hvor der blandt andet følges op på den faktiske karaktergivning.

Denne evaluering følger op på den politiske debat om skalaens opbygning og anvendelse. Denne rapport er en baggrundsanalyse for den samlede evalueringen af 7-trins-skalaen.

Rapporten indeholder en kortlægning og analyse af karaktergivningen efter 7-trins-skalaen i grundskolen, de gymnasiale uddannelser og på de videregående uddannelser fra 2007 til 2016. Rapportens formål er at afdække den faktiske karaktergivning i grundskolen, de gymnasiale og de videregående uddannelser, herunder hvor ofte skalaens karakterer bruges og udviklingen i brugen siden skalaens implementering.

Den afdækker desuden underliggende forskelle i karaktergivning fx mellem hovedområder, institutioner og prøveformer på de videregående uddannelser og fag i grundskolen og de gymnasiale uddannelser.

Bilag:

 

Senest opdateret 21. januar 2019