Gå til indhold

Forskningsbarometer 2018

Forsideillustrations tekst mangler
Forskningsbarometer 2018 indeholder nøgletal og udviklingstendenser inden for centrale indikatorer og giver aktuel viden om dansk forsknings omfang, fordeling og kvalitet i en international kontekst.
: 05. oktober 2018
: 978-87-93706-18-7
: 2245-9294
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2018
: 69

Publikationen består i dette års udgave af 2 kapitler:

  • Kapitel 1 afdækker offentlige og private forsknings- og udviklingsinvestering i Danmark og på tværs af OECD-landene.
  • Kapitel 2 fokuserer på forskningens resultater og gennemslagskraft primært udtrykt ved bibliometriske indikatorer. Samtidigt indeholder kapitlet en gennemgang af bevillinger fra Horizon 2020, der er EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

Se også tabeller og figurer:

Hovedresultater fra Forskningsbarometer 2018

  • De samlede danske forsknings- og udviklingsinvesteringer udgjorde i 2016 godt 66 mia. kr., hvilket svarer til 3,2 pct. af BNP.
  • Danmark har det højeste niveau af forskere i arbejdsstyrken blandt OECD-landene med 14 forskere per 1.000 i arbejdsstyrken.
  • I Danmark blev der publiceret 20.457 videnskabelige publikationer per mio. indbyggere i perioden 2013-2017, hvilket er det fjerde højeste niveau blandt OECD-landene.
  • Dansk forskning har generelt en høj videnskabelig gennemslagskraft – målt på antal citationer - hvor 19,4 pct. af danske publikationer er blandt de 10 pct. mest citerede på verdensplan, hvilket er det næsthøjeste niveau blandt OECD-landene.
  • Danmark er dét land blandt OECD-landene, der har den højeste andel af publikationer, som er sampublicerede med erhvervslivet. I perioden 2013-2017 er omkring 6,6 pct. af de danske publikationer sampubliceret med erhvervslivet, hvor størstedelen af disse er skrevet inden for sundhedsvidenskab og naturvidenskab
  • Danmark har et stærkt hjemtag fra EU’s rammeprogram Horizon 2020 på omkring 135 euro per indbygger, hvilket er et af de højeste niveauer blandt EU-medlemslandene. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. august 2022