Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2018 ICDK Outlook: International Opportunities for Danish Arctic Researchers

ICDK Outlook: International Opportunities for Danish Arctic Researchers

Forsidebillede
Rapporten afdækker arktiske interesser i fem strategiske lande, hvor der er etableret innovationscentre. Formålet med rapporten er at afklare om der er behov for at etablere nye, eller styrke eksisterende, bilaterale relationer inden for arktisk forskning til gavn for danske forskningsmiljøer.
: 20. juni 2018
: 978-87-93706-16-3
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2018
: 48
: Gratis

Denne ICDK Outlook-rapport tager afsæt i UFM’s Strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis, og indeholder en kortlægning over aktuelle arktiske forskningsområder og interessenter inden for det arktiske forskningsfelt i henholdsvis USA, Kina, Tyskland, Sydkorea og Indien. Rapporten indledes med en bibliometrisk analyse med fokus på udgivelser og impact samt forskningsområder og samarbejde inden for arktisk forskning i de pågældende lande og i Rigsfælledskabet.

Rapporten skitserer baggrunden for de enkelte landes interesse i Arktis, for dernæst at beskrive landenes styrkepositioner inden for arktisk forskning, bl.a. særligt dedikerede uddannelses- og forskningscentre, infrastruktur, bevillinger, nationale strategier osv.

Herefter følger en kortlægning af de enkelte landes primære aktører inden for arktisk forskning for på den måde at kunne bidrage til videndeling og forslag til mulige samarbejdspartnere for danske forskningsmiljøer.

Afslutningsvis gives der i rapporten bud på generelle muligheder og konkrete forslag til danske forskere i forhold til at kunne udvikle nye samarbejder eller styrke eksisterende netværk med fokus på Arktis i internationalt samarbejde og for at støtte de forskningsmuligheder der findes i Arktis.

UFM’s innovationsattachéer i USA, Kina, Tyskland, Sydkorea og Indien kan på baggrund af denne ICDK Outlook rapport hjælpe danske forskningsmiljøer og andre aktører med at få kontakt til relevante institutioner i de pågældende lande, for på den måde at bidrage til nye eller igangværende initiativer, samarbejdspartnere og netværk inden for arktisk forskning.

Senest opdateret 15. august 2019