Gå til indhold

Viden til Vækst -offentlig/privat samspil om forskning 2018

Forsideillustrations tekst mangler
Publikationen ”Viden til vækst 2018 – offentlig-privat samspil om forskning” giver et unikt overblik over teknologioverførsel og vidensamspil mellem den offentlige og private sektor.
: 15. juni 2018
: 978-87-93706-14-9
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2018
: 42

I publikationen sættes der fokus på overførsel af viden fra den offentlige sektor til den private sektor – både i form af kommercialisering af forskningsresultater men også i form af forskningssamarbejder mv.  Publikationen indeholder tidsserier, nogle helt tilbage til år 2000, som giver et unikt overblik over sektorens udvikling inden for dette område både på den korte og den lange bane.

Publikationen er således henvendt til både offentlige og private aktører, der har interesse i at følge udviklingen inden for kommercialisering og videnoverførsel af offentlig forskning.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019