Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2018 Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Som led i regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af den eksisterende forskningsindsats, der ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er der blevet udarbejdet et litteraturstudie om skatteincitamenter til forskning.
: 05. juli 2018
: 2018

Litteraturstudiet giver et overordnet overblik over effekterne af skatteincitamenter til private virksomheders forskning og udvikling (FoU). Der redegøres endvidere for forskellige typer af skatteincitamenter, herunder deres design, målgruppe og virkemåde. Litteraturstudiet viser, at effekten af skatteincitamenter på private investeringer i FoU bl.a. afhænger af det konkrete design af ordningen samt forhold, der knytter sig til det land, hvori ordningen indføres. Litteraturen peger generelt på, at en reduktion i prisen på FoU på 1 pct. på langt sigt medfører en stigning på ca. 1 pct. i private FoU-investeringer. Effekten på FoU-investeringerne svarer således omtrent til det mindre skatteprovenu i kroner og øre.

Samtidig peger litteraturen på, at effekterne er større på lang sigt end på kort sigt, og at effekterne for små og mellemstore virksomheder er større end for store virksomheder. Dertil kommer, at ordninger, der giver skattefradrag for ekstra (inkremental) FoU-investeringer, har større effekt, end ordninger, der giver fradrag for den samlede mængde FoU-investeringer.

Litteraturstudiet er udarbejdet af Skatteministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 05. juli 2018