Du er her: Forside Publikationer 2018 Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen

Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen

Forsideillustrations tekst mangler
Delanalyse 1a er første afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen belyser, om målsætningerne i den politiske aftale fra 2012 er indfriet, og om den efterfølgende reform af læreruddannelsen har medført en øget praksis- og evidensbasering af undervisningen.
Kontakt
Tue Vinther-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk
: 20. marts 2018
: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
: 2018
: 57

Som led i analysen har svenske og norske fageksperter blandt andet vurderet bekendtgørelsens kompetencemål, eksempler på litteraturlister og 92 udtrukne bachelorprojekter i udvalgte fag på læreruddannelsen. Desuden har professionshøjskolerne redegjort for undervisernes baggrund og kompetenceudvikling samt for deres praksissamarbejde og forsknings- og udviklingsaktiviteter i tilknytning til læreruddannelsen.

Analysen udgør en del af datagrundlaget i den samlede evaluering af læreruddannelsens stærke og svage sider, som en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har ansvaret for. Ekspertgruppen aflægger sin endelige evalueringsrapport inden udgangen af 2018.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet de første to delanalyser til evalueringen af læreruddannelsen.

 

Senest opdateret 04. september 2018