Gå til indhold

Justering af engelsksprogede uddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.
: 23. august 2018
: Uddannelses- og Forskningsministeriet
: 2018
: 16

Analyser:

Regeringen ønsker at reducere tilgangen til engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. På samme vis som det skete i 2017 på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Internationale studerende skønnes i gennemsnit at være en god forretning for Danmark. Men de kan blive en endnu større gevinst for os både på uddannelserne og på arbejdsmarkedet. Det kræver en rimelig balance mellem udbuddet af uddannelser og studiepladser på de engelsksprogede uddannelser og efterspørgslen på det danske arbejdsmarked. Det forudsætter et passende optag og høj kvalitet på uddannelserne.

Danmark skal fortsat være et attraktivt uddannelsesland for studerende fra hele verden. Men to analyser, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget, viser, at for mange engelsksprogede studerende forlader Danmark efter endt uddannelse og således ikke bidrager til det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse.

Den ene analyse undersøger, hvordan internationale studerende mere generelt påvirker de offentlige indtægter og udgifter. Internationale studerende er en bred betegnelse for de udenlandske statsborgere, der kommer til Danmark for at læse. Den anden analyse belyser arbejdsmarkedsstatus for engelsksprogede studerende efter endt uddannelse på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. august 2018