Du er her: Forside Publikationer 2018 Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen

Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen

Forsideillustrations tekst mangler
Delanalyse 1b er anden afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen fokuserer på almen dannelse i læreruddannelsen.
Kontakt
Tue Vinther-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk
: 20. marts 2018
: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
: 2018
: 33

Delanalyse 1b belyser, på hvilken måde professionshøjskolerne har styrket undervisningen i Almen dannelse/Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM), og på hvilken måde professionshøjskolerne har tydeliggjort almen dannelse som et element i undervisningsfagene på læreruddannelsen.

Analysen bygger blandt andet på vurderinger af bekendtgørelsens kompetencemål og eksempler på litteraturlister foretaget af norske og svenske fageksperter samt på fokusgruppeinterview med undervisere og studerende. Analysen udgør en del af datagrundlaget i den samlede evaluering af læreruddannelsens stærke og svage sider, som en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har ansvaret for. Ekspertgruppen aflægger sin endelige evalueringsrapport inden udgangen af 2018.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet de første to delanalyser til evalueringen af læreruddannelsen.

Senest opdateret 04. september 2018