Gå til indhold

Publikationer 2010

Viser 1-30 af 84 resultater
Innovationsnetværk Danmark

Performanceregnskab 2010 - viser de nationale innovationsnetværks aktiviteter og resultater fra 2006-2009.

8 Forskerhistorier

Årets 8 forskerhistorier beskriver, hvordan bevillinger fra Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion har haft betydning både for den unge spirende forskerkarriere og for den mere erfarne forsker, der allerede havde etableret sig inden for sit felt.

Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010

Rapporten gengiver resultaterne af en analyse af GTS-institutternes brugere. Mere end 1000 virksomheder har besvaret spørgsmål omkring deres innovation og hvordan de har brugt GTS-institutterne. Rapoorten viser en stor tilfredshed med GTS-institutterne blandt institutternes brugere.

EuroCenters kursuskatalog 2011

– lær ABC om EU-projekter. EuroCenters kursuskatalog 2011 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.

Magasinet Humaniora 4:10

Læs om blandt andet lyskultur, krigsveteraner, skoleliv og et humaniora under pres i det nye og allersidste nummer af Magasinet Humaniora.

Digitale eksaminer på universiteterne

Rapporten om digitale eksaminer på universiteterne redegør for et nyligt udvalgsarbejde om emnet samt opstiller konkrete anbefalinger til, hvordan digitale eksaminer kan udbredes på de danske universiteter.

Polarfronten nr. 2 2010

Iskerneboret ramte denne sommer klippegrunden under Indlandsisen i 2,5 kilometers dybde og afsluttede dermed en succesfuld boring. Men det er stadig uklart, om boret er nået helt i bund. Læs også om geologen, som mener, at det er vigtigt at tage fejl, og om ludomani i Grønland.

Det Frie Forskningsråds årsrapport 2009

I løbet af 2009 har Det Frie Forskningsråd udmøntet 1.230 mio. kr. til 628 bevillingsmodtagere. Over 3.400 forskere og forskergrupper har søgt om et samlet beløb på mere end 10 mia. kr., og det har således blot været muligt at imødekomme ca. 12 procent af de søgte midler.

Tal om forskning 2009

”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.

Forskningsbarometer 2010

Forskningsbarometeret 2010 præsenterer kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil i et internationalt perspektiv.

EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2010

I dette nummer af EU-Information gør vi status på Danmarks deltagelse i FP7. Vi bringer statistik, fortæller nogle af de historier, der gemmer sig bag tallene, og bringer artikler om nye tiltag, der kan styrke den danske deltagelse i FP7.

Viden skaber vækst - 12 fortællinger

I denne publikation kan man få overblik over Videnskabsministeriets innovationstilbud og -puljer til fremme af forskning, udvikling og innovation i virksomheder.

Magasinet Humaniora 3:10

Læs om blandt andet grise, bøger, klovne og buddhister i det nye nummer af Magasinet Humaniora.

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010

For Godkendt Teknologisk Service (GTS) - nettet var 2009 et godt år. Omsætningen steg til 3,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 14 % i forhold til 2008. Det viser GTS-nettets performanceregnskab for 2010.

Samlet statusrapport 2010

Status på alle aktive projekter under programkomiteen for bæredygtig energi og miljø i Det Strategiske Forskningsråd.

Syv fantastiske fortællinger om FP7

Syv forskere og virksomheder, der deltager i et FP7-projekt, fortæller i publikationen deres historie. Fortællingerne spænder fra forskning i sundere spisevaner til udvikling af ny teknologi til CO2-neutral energiproduktion.

EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010

Temaet for dette nummer af EU-Information er dannelsen af konsortier i FP7. Vi bringer interviews med blandt andet Bioneers forskningschef Lars Pedersen og direktør i 43D og lektor Preben Holst Mogensen. De fortæller om deres erfaringer med at komme med på det rigtige hold eller selv sætte holdet.

InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst

Rådet for Teknologi og Innovation præsenterer en samlet handlingsplan for de kommende års investeringer i innovationspolitik. Handlingsplanen rummer 50 initiativer, der tilsammen skal sætte yderligere gang i privat forskning, udvikling og innovation.

Energi10

Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer.

Handlinger tilknyttet webside