Du er her: Forside Publikationer 2010

Publikationer 2010

Viser 1-30 af 87 resultater
Det levende universitet - Vejledning om den nye campuslov 2010
Det levende universitet - Vejledning om den nye campuslov 2010
Publiceringsdato 03. april 2012 Campusloven giver universiteterne frihed og fleksibilitet i den fysiske planlægning, der skal til for at skabe campusområder, hvor der kan forskes og tænkes døgnet rundt, hvor innovation og erhvervsliv arbejder dør om dør, hvor universitet og by mødes og samsmelter, og hvor det hele liv kan leves
Innovationsnetværk Danmark
Innovationsnetværk Danmark
Publiceringsdato 30. december 2010 Performanceregnskab 2010 - viser de nationale innovationsnetværks aktiviteter og resultater fra 2006-2009.
Uddannelser til et globalt arbejdsmarked
Uddannelser til et globalt arbejdsmarked
Publiceringsdato 20. december 2010 Fem råd til ministrene for de videregående uddannelser fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne.
Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljølovens krav
Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljølovens krav
Publiceringsdato 20. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen har i 2010 gennemført et tematisk tilsyn med de otte universiteters implementering af kravene i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, som trådte i kraft d. 1. august 2001.
8 Forskerhistorier
8 Forskerhistorier
Publiceringsdato 20. december 2010 Årets 8 forskerhistorier beskriver, hvordan bevillinger fra Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion har haft betydning både for den unge spirende forskerkarriere og for den mere erfarne forsker, der allerede havde etableret sig inden for sit felt.
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010
Publiceringsdato 16. december 2010 Rapporten gengiver resultaterne af en analyse af GTS-institutternes brugere. Mere end 1000 virksomheder har besvaret spørgsmål omkring deres innovation og hvordan de har brugt GTS-institutterne. Rapoorten viser en stor tilfredshed med GTS-institutterne blandt institutternes brugere.
Youthpass - giver dig bedre muligheder i uddannelse og job
Youthpass - giver dig bedre muligheder i uddannelse og job
Publiceringsdato 09. december 2010 En folder til unge, som har deltaget i et projekt under Aktive Unge. De kan få et Youthpass, der dokumenterer de nøglekompetencer, de har opnået via projektet.
EuroCenters kursuskatalog 2011
EuroCenters kursuskatalog 2011
Publiceringsdato 09. december 2010 – lær ABC om EU-projekter. EuroCenters kursuskatalog 2011 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:10
Magasinet Humaniora 4:10
Publiceringsdato 07. december 2010 Læs om blandt andet lyskultur, krigsveteraner, skoleliv og et humaniora under pres i det nye og allersidste nummer af Magasinet Humaniora.
Digitale eksaminer på universiteterne
Digitale eksaminer på universiteterne
Publiceringsdato 18. november 2010 Rapporten om digitale eksaminer på universiteterne redegør for et nyligt udvalgsarbejde om emnet samt opstiller konkrete anbefalinger til, hvordan digitale eksaminer kan udbredes på de danske universiteter.
Polarfronten nr. 2 2010
Polarfronten nr. 2 2010
Publiceringsdato 12. november 2010 Iskerneboret ramte denne sommer klippegrunden under Indlandsisen i 2,5 kilometers dybde og afsluttede dermed en succesfuld boring. Men det er stadig uklart, om boret er nået helt i bund. Læs også om geologen, som mener, at det er vigtigt at tage fejl, og om ludomani i Grønland.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2009
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2009
Publiceringsdato 11. november 2010 I løbet af 2009 har Det Frie Forskningsråd udmøntet 1.230 mio. kr. til 628 bevillingsmodtagere. Over 3.400 forskere og forskergrupper har søgt om et samlet beløb på mere end 10 mia. kr., og det har således blot været muligt at imødekomme ca. 12 procent af de søgte midler.
Tal om forskning 2009
Tal om forskning 2009
Publiceringsdato 09. november 2010 ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
Kortlægning af dansk lægemiddelforskning 2010
Kortlægning af dansk lægemiddelforskning 2010
Publiceringsdato 05. november 2010 Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over den danske lægemiddelforskning i både den offentlige og den private sektor.
Rapport om studentermobiliteten mellem Danmark og udlandet
Rapport om studentermobiliteten mellem Danmark og udlandet
Publiceringsdato 05. november 2010 Afrapportering af Universitets- og Bygningsstyrelsens tilsyn vedrørende balancen i studenterudvekslingen mellem danske og udenlandske universiteter.
Praktikophold i udlandet
Praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 28. oktober 2010 En guide med anbefalinger til videregående uddannelsesinstitutioner.
Forskningsbarometer 2010
Forskningsbarometer 2010
Publiceringsdato 27. oktober 2010 Forskningsbarometeret 2010 præsenterer kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil i et internationalt perspektiv.
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2010
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2010
Publiceringsdato 15. oktober 2010 I dette nummer af EU-Information gør vi status på Danmarks deltagelse i FP7. Vi bringer statistik, fortæller nogle af de historier, der gemmer sig bag tallene, og bringer artikler om nye tiltag, der kan styrke den danske deltagelse i FP7.
Viden skaber vækst - 12 fortællinger
Viden skaber vækst - 12 fortællinger
Publiceringsdato 08. oktober 2010 I denne publikation kan man få overblik over Videnskabsministeriets innovationstilbud og -puljer til fremme af forskning, udvikling og innovation i virksomheder.
Magasinet Humaniora 3:10
Magasinet Humaniora 3:10
Publiceringsdato 01. oktober 2010 Læs om blandt andet grise, bøger, klovne og buddhister i det nye nummer af Magasinet Humaniora.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09
Publiceringsdato 27. september 2010 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010
Publiceringsdato 22. september 2010 For Godkendt Teknologisk Service (GTS) - nettet var 2009 et godt år. Omsætningen steg til 3,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 14 % i forhold til 2008. Det viser GTS-nettets performanceregnskab for 2010.
Debatoplæg om grøn uddannelse og forskning
Debatoplæg om grøn uddannelse og forskning
Publiceringsdato 14. september 2010 Videnskabsministerens og klima- og energiministerens oplæg til Grønt Dialogforum den 17. september 2010.
Evaluering af virkemidler, der omfatter forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder (2010)
Evaluering af virkemidler, der omfatter forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder (2010)
Publiceringsdato 02. september 2010 Forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet står højt på den politiske dagsorden. Og samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder indgår som krav i mange af de støtteformer, der bruges til at uddele forskningsbevillinger.
Samlet statusrapport 2010
Samlet statusrapport 2010
Publiceringsdato 26. august 2010 Status på alle aktive projekter under programkomiteen for bæredygtig energi og miljø i Det Strategiske Forskningsråd.
Effektiv innovationspolitik i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2009
Effektiv innovationspolitik i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2009
Publiceringsdato 25. august 2010 Rådet for Teknologi og Innovation udgiver nu sin årsberetning for 2009. Beretningen giver en oversigt over udviklingen i rådets virkemidler i 2009.
Syv fantastiske fortællinger om FP7
Syv fantastiske fortællinger om FP7
Publiceringsdato 09. august 2010 Syv forskere og virksomheder, der deltager i et FP7-projekt, fortæller i publikationen deres historie. Fortællingerne spænder fra forskning i sundere spisevaner til udvikling af ny teknologi til CO2-neutral energiproduktion.
EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010
EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010
Publiceringsdato 15. juli 2010 Temaet for dette nummer af EU-Information er dannelsen af konsortier i FP7. Vi bringer interviews med blandt andet Bioneers forskningschef Lars Pedersen og direktør i 43D og lektor Preben Holst Mogensen. De fortæller om deres erfaringer med at komme med på det rigtige hold eller selv sætte holdet.
InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Publiceringsdato 14. juli 2010 Rådet for Teknologi og Innovation præsenterer en samlet handlingsplan for de kommende års investeringer i innovationspolitik. Handlingsplanen rummer 50 initiativer, der tilsammen skal sætte yderligere gang i privat forskning, udvikling og innovation.
Sammenfatning af InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Sammenfatning af InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Publiceringsdato 14. juli 2010 Danske virksomheder skal investere mere i forskning, udvikling og innovation. Med InnovationDanmark 2010-2013 præsenterer Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) en samlet innovationsplan for de næste år. Dette er en sammenfatning af planen.