Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2010 Forskningsbarometer 2010

Forskningsbarometer 2010

Forsideillustrations tekst mangler
Forskningsbarometeret 2010 præsenterer kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil i et internationalt perspektiv.
: 27. oktober 2010
: 978-87-923-7296-3
: 978-87-923-7297-0
: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
: 2010
: 102

Kvalitet og forskningsprofil

Forskningsbarometer 2010 beskriver kvaliteten og profilen af dansk forskning ved hjælp af statistiske indikatorer i et bredt perspektiv.
Forskningsbarometer 2010 er både rettet mod forskningsverdenen, politikerne og samfundet i bredere forstand.

For et år siden udkom "Forskningsbarometer 2009", der gennemgik kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil i et internationalt perspektiv. En 2010-udgave af forskningsbarometeret med såvel opfølgning på indikatorerne i 2009-udgaven som nye indikatorer er nu klar til offentliggørelse.

Forskningsbarometer 2010 viser, at danske forskningsmiljøer overordnet klarer sig godt.

Den videnskabelige kvalitet af dansk forskning ligger i den høje ende internationalt målt ved bl.a. publiceringer, og der ses en positiv udvikling det seneste år med hensyn til dansk forsknings evne til at tiltrække midler i international konkurrence.

Samspillet mellem offentlig dansk forskning og erhvervslivet, herunder evnen til at tiltrække ekstern finansiering samt til at kommercialisere forskningsresultater, er fortsat ikke i top set internationalt. Men der spores en positiv udvikling, der på sigt kan føre til flotte internationale placeringer også på disse områder.

Forskningsbarometer 2010 viser desuden profilen af dansk forskning.

Hvor afholdes de danske forskningsudgifter, hvor mange forskere er ansat inden for hvilke områder, og hvilke videnskabelige publikationer kommer der ud af forskningsindsatsen? Det vises i rapporten, at fag inden for bl.a. det sundhedsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område har en stærk profil i dansk forskning, og at især virksomheder inden for industrien og videnservice er med til at trække dansk forskning fremad.

En af nyskabelserne i denne udgave af barometeret er desuden en række indikatorer, som bredere belyser det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område.

Forskningsbarometer 2010 udspringer af regeringens globaliseringsstrategi, og er besluttet i den politiske aftale om globaliseringsmidlerne fra 2006.

Rettelse til Forskningsbarometer 2010

Der har desværre vist sig en fejl i Forsknings- barometer 2010, side 76, figur 2.2.8. Den "blå pil", som angiver et beløb på 478 mio kr. fra offentlige finansieringskilder til forskende virksomheder, skulle have angivet et beløb på 701 mio. kr. Det korrekte beløb fremgår af den forklarende tekst til figuren på s. 77, 2. afsnit, 3. sidste linje.

Datafil barometer

Bilag til forskningsbarometer 2009

Senest opdateret 15. august 2019