Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2010 Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09

Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09

Forside til Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09
Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
: 27. september 2010
: Styrelsen for International Uddannelse
: 2010
: 42

Mobilitetsstatistikken viser tendenserne i den internationale mobilitet, både for danske studerende i udlandet og for internationale studerende i Danmark. Den belyser, hvor de danske studerende tager hen, hvor de internationale kommer fra, samt hvilke fagområder der har størst international mobilitet. Desuden viser statistikken, hvilke uddannelsesinstitutioner der har flest udvekslingsstuderende.

Hovedtallene

Hovedtallene i studentermobiliteten på videregående uddannelser til og fra Danmark er:

Danske studerende i udlandet og internationale studerende i Danmark (2008/09)
Danske studerende i udlandetInternationale studerende i Danmark
Udvekslingsstuderende 5.297 7.899
Studerende på en hel uddannelse 3.169 8.758
I alt 8.466 16.657

Hent tabelsamlinger med de grundlæggende data for henholdsvis udvekslingsstuderende (PDF) og studerende, der tager en hel uddannelse (PDF).

Mobilitetsstatistikken belyser, hvor de danske studerende tager hen, hvor de internationale kommer fra samt hvilke fagområder, der har størst international mobilitet. Desuden viser statistikken, hvilke uddannelsesinstitutioner der har flest udvekslingsstuderende. Tallene, som danner grundlag for rapporten, er fra studieåret 2008/09.

Desuden inddrages tal fra tidligere år for at vise udviklingen i studentermobilitet fra og til Danmark over tid.

Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.

Flere danske studerende rejser ud for at læse

Antallet af danske studerende i udlandet er steget en smule fra 2007/08 til 2008/09. Dette skyldes, at antallet af danske udvekslingsstuderende er steget pænt (5 pct.), mens antallet af danskere, der tager en hel uddannelse i udlandet, er steget marginalt (1 pct.) i forhold til året før.

Det samlede antal af danske studerende på udveksling er steget 11 pct. de sidste tre år, mens antallet af danske studerende på en hel uddannelse i udlandet stadig er 25 pct. lavere end i 2002/03.

Stadig flere udenlandske studerende til Danmark

Det fremgår også af statistikken, at det samlede antal af internationale studerende i Danmark fortsat stiger. Dog er antallet af internationale studerende på en hel uddannelse i Danmark i 2008/09 for første gang i en årrække faldet en smule i forhold til året før.

Samlet set var der i studieåret 2008/09 2 pct. flere internationale studerende i Danmark, end der var året før.

Fakta:

Udvekslingsstuderende

Udvekslingsstuderende defineres som studerende, der tager på et meritgivende studieophold i ud-landet af minimum tre måneders varighed. Opholdet foregår oftest inden for et program eller en udvekslingsaftale, men kan også være arrangeret af den studerende selv.

Studerende på en hel uddannelse

Studerende på en hel uddannelse omfatter studerende, der er flyttet til et andet land end deres hjemland med det formål at læse en hel uddannelse.

Senest opdateret 03. januar 2013