Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010

Forsideillustrations tekst mangler
For Godkendt Teknologisk Service (GTS) - nettet var 2009 et godt år. Omsætningen steg til 3,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 14 % i forhold til 2008. Det viser GTS-nettets performanceregnskab for 2010.
: 22. september 2010
: 1904 - 5182
: 1904 - 5190
: Videnskabsministeriet
: 2010
: 32

GTS-nettets resultater i 2009

Performanceregnskabet skaber overblik over de faglige og økonomiske resultater og effekter, der kommer ud af de resultatkontrakter, som Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer for knap 300 mio. kr. årligt. Performanceregnskabet viser, hvordan GTS-nettet bidrager til opfyldelsen af de innovationspolitiske målsætninger, f.eks. gennem de 9 GTS-institutters interaktion og samspil med virksomheder, universiteter, videninstitutioner, netværk og innovationsordninger. GTS-nettet bistår eksempelvis SMV’erne i deres udviklingsarbejde ved at teste nye produkter, foretage certificering og kalibrering af udstyr mv. på kommercielle vilkår. 

GTS-nettets kunder

En ny analyse viser, at GTS-nettet i 2009 havde 21.520 unikke kunder. Heraf 18.371 private virksomheder, 1.750 offentlige institutioner og virksomheder og ca. 1.400 privatpersoner eller foreninger, der ikke er registreret som virksomheder. Ofte er der her tale om andels- eller ejerboligforeninger. Op imod 20 % af GTS-nettets kunder køber ydelser hos mere end et institut. Dette gælder i særlig grad for de offentlige institutioner samt de mellemstore og store virksomheder. 9 ud af 10 private virksomhedskunder er SMV’er.

I performanceregnskabet fremgår det, at antallet af danske virksomhedskunder faldt med knap 8 % i forhold til året før, men omsætningen til de samme kunder steg med 7 % til knap 1,1 mia. kr. Selve antallet af medarbejdere steg til mere end 3600.

GTS-nettet øger FoU-indsatsen

GTS har i de senere år fokuseret på at løfte FoU-niveauet og er nu ved at slå igennem. Den samlede FoU-indsats steg med 18 % til 831 mio. kr. i 2009.

GTS deltog i 2009 i 960 FoU-samarbejdsprojekter, heraf 821 i Danmark. Samlet set en stigning på 68 % i forhold til året før, hvilket er en meget positiv udvikling, da disse samarbejdsprojekter bidrager til at få forskning fra universitetsverdenen ud til virksomhederne. 57 % af de 3610 ansatte i GTS-nettet har en kandidat-, PhD- eller doktorgrad mod 55 % i 2008. I 2009 udgav GTS-institutterne 7 videnskabelige afhandlinger, 171 artikler i videnskabelige tidsskrifter og 145 konference-papers.

Senest opdateret 27. marts 2013