Du er her: Forside Publikationer 2007

Publikationer 2007

Viser 1-30 af 70 resultater
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2008
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2008
Publiceringsdato 18. december 2007 Det Frie Forskningsråd
Magasinet Humaniora 4 december 2007
Magasinet Humaniora 4 december 2007
Publiceringsdato 11. december 2007 Artikler om blandt andet ludomani, besættelsesdagbøger, overvågningssamfund og den religiøse tros måske gavnlige indvirkning på helbredet.
Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed – Ny viden og anbefalinger
Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed – Ny viden og anbefalinger
Publiceringsdato 06. december 2007 Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationssstyrelsen offentliggjorde i oktober 2007 analyserapporten Innovation og mangfoldighed, der præsenterer helt ny viden om sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen.
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer december 2007
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer december 2007
Publiceringsdato 03. december 2007 Dette notat er vedtaget af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og senest revideret i december 2007. Notatet beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af strategiske forskningsprogrammer, som udmøntes af programkomiteer i DSF-regi.
Årsberetning 2006 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2006 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 03. december 2007 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode
Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode
Publiceringsdato 03. december 2007 Forskning og Innovationsstyrelsen udgiver rapporten ”Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode”. Rapporten sætter fokus på effektmåling af innovationspolitiske initiativer og præsenterer overvejelser vedrørende metoder og databehov med udgangspunkt i ordningen ”innovationskonsortier”.
Afskedigelsesvejledning til universiteterne
Afskedigelsesvejledning til universiteterne
Publiceringsdato 01. december 2007 Formålet med vejledningen er kortfattet at skitsere de regler, som universiteterne bør følge, og de tanker, som universiteternes personaleansvarlige eller –medarbejdere bør gøre sig, inden de skrider til uansøgt afskedigelse af en medarbejder.
Polarfronten nr. 4 2007
Polarfronten nr. 4 2007
Publiceringsdato 01. december 2007 Selvom det efterhånden er lykkedes at få bugt med de mest dødbringende infektionssygdomme i Grønland, vinder f.eks. tuberkulose atter frem. Det er ikke nogen fest at være fisk i en nordgrønlandsk sø. Alligevel fandt et hold danske biologer flotte, velnærede ørreder i søerne i den arktiske ørken.
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Publiceringsdato 28. november 2007 Performanceregnskab 2006
Undersøgelse af årsager til frafald blandt ph.d.-studerende, efterår 2007
Undersøgelse af årsager til frafald blandt ph.d.-studerende, efterår 2007
Publiceringsdato 20. november 2007 God vejledning og et stærkt fagligt miljø er vejen frem, hvis frafaldet blandt de ph.d.-studerende skal sænkes.
Transportforskning – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Transportforskning – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 20. november 2007 Denne rapport er arbejdsgruppens redegørelse for, hvor der er behov for mere forskning om transport. Rapporten giver et kort overblik over dansk transportforskning med fokus på forskningsmæssige styrkepositioner og potentialer, forskningsmiljøer og uddannelse.
Uddannelsesforskning – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram
Uddannelsesforskning – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 15. november 2007 I maj 2007 nedsatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for uddannelsesforskning.
Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt
Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt
Publiceringsdato 15. november 2007 I maj 2007 nedsatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for professionsuddannelsernes arbejdsfelt.
Internationalisering af universitetsuddannelserne
Internationalisering af universitetsuddannelserne
Publiceringsdato 09. november 2007 Denne pjece sætter fokus på den store indsats, som universiteterne har iværksat for at styrke deres internationale profil. Og den sætter fokus på, hvor universiteterne skal bevæge sig hen, så Danmark kan styrke sin plads blandt verdens førende vidensamfund.
EU-Information nr. 4 - oktober 2007
EU-Information nr. 4 - oktober 2007
Publiceringsdato 29. oktober 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen - EuroCenter
Tal om forskning 2007
Tal om forskning 2007
Publiceringsdato 27. oktober 2007 ”Tal om Forskning 2007” er udarbejdet på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser. Bevillingsstatistikken er opgjort i årets priser og efter hovedansøgers køn og institutionstilknytning.
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation – Resumé
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation – Resumé
Publiceringsdato 10. oktober 2007 Rådet for Teknologi og Innovation
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation
Publiceringsdato 10. oktober 2007 Rådet for Teknologi og Innovation
Fremtidens universitet
Fremtidens universitet
Publiceringsdato 09. oktober 2007 Vidensindsamling og skitserende programanalyse.
Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen)
Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen)
Publiceringsdato 09. oktober 2007 Notat. Revideret udgave. Notatet indgår som en del af baggrunden for Det Strategiske Forskningsråds opslag af forskningsmidler inden for miljøteknologi.
8 forskerhistorier 2007
8 forskerhistorier 2007
Publiceringsdato 01. oktober 2007 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion
200 dage med InnovationDanmark
200 dage med InnovationDanmark
Publiceringsdato 21. september 2007 Status 1. september 2007 for implementering af initiativerne i InnovationDanmark 2007-2010
Den dansk-kinesiske komité for videnskabeligt og teknologisk samarbejde
Den dansk-kinesiske komité for videnskabeligt og teknologisk samarbejde
Publiceringsdato 18. september 2007 Det primære formål med denne publikation er at følge op på komiteéns arbejde i perioden 2000 - 2006 fra både et kvantitativt og et kvalitativt sigte.
Rekruttering af studerende fra Kina
Rekruttering af studerende fra Kina
Publiceringsdato 15. september 2007 I samarbejde med Udlændingeservice har CIRIUS udarbejdet en rapport om rekruttering af studerende fra Kina. Publikation fra det forhenværende CIRIUS.
Uddannelsesniveauet i Danmark og andre OECD-lande
Uddannelsesniveauet i Danmark og andre OECD-lande
Publiceringsdato 15. september 2007 Education at a Glance 2007: Uddannelsesniveauet i Danmark og andre OECD-lande
Internationalisering af de videregående uddannelser
Internationalisering af de videregående uddannelser
Publiceringsdato 15. september 2007 Education at a Glance 2007: Internationalisering af de videregående uddannelser
Magasinet Humaniora nr. 3 2007
Magasinet Humaniora nr. 3 2007
Publiceringsdato 11. september 2007 Om billedkunst og virkelighed, forskningsformidling, forskning i spontane erindringer mm.
De første 150 dage af InnovationDanmark 2007 – 2010
De første 150 dage af InnovationDanmark 2007 – 2010
Publiceringsdato 05. september 2007 Halvårsrapport for implementering af Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning.
Status - Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed
Status - Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed
Publiceringsdato 04. september 2007 Folketinget vedtog i 2002 lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov. nr. 414 af 6. juni 2002), der opstillede krav om blandt andet universiteternes pligt til offentliggørelse af oplysninger.
Til gavn for uddannelserne.
Til gavn for uddannelserne.
Publiceringsdato 04. september 2007 Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning.