Gå til indhold

Publikationer 2007

Viser 1-30 af 70 resultater
Magasinet Humaniora 4 december 2007

Artikler om blandt andet ludomani, besættelsesdagbøger, overvågningssamfund og den religiøse tros måske gavnlige indvirkning på helbredet.

Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode

Forskning og Innovationsstyrelsen udgiver rapporten ”Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode”. Rapporten sætter fokus på effektmåling af innovationspolitiske initiativer og præsenterer overvejelser vedrørende metoder og databehov med udgangspunkt i ordningen ”innovationskonsortier”.

Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer december 2007

Dette notat er vedtaget af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og senest revideret i december 2007. Notatet beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af strategiske forskningsprogrammer, som udmøntes af programkomiteer i DSF-regi.

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Formålet med vejledningen er kortfattet at skitsere de regler, som universiteterne bør følge, og de tanker, som universiteternes personaleansvarlige eller –medarbejdere bør gøre sig, inden de skrider til uansøgt afskedigelse af en medarbejder.

Polarfronten nr. 4 2007

Selvom det efterhånden er lykkedes at få bugt med de mest dødbringende infektionssygdomme i Grønland, vinder f.eks. tuberkulose atter frem. Det er ikke nogen fest at være fisk i en nordgrønlandsk sø. Alligevel fandt et hold danske biologer flotte, velnærede ørreder i søerne i den arktiske ørken.

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Denne pjece sætter fokus på den store indsats, som universiteterne har iværksat for at styrke deres internationale profil. Og den sætter fokus på, hvor universiteterne skal bevæge sig hen, så Danmark kan styrke sin plads blandt verdens førende vidensamfund.

Tal om forskning 2007

”Tal om Forskning 2007” er udarbejdet på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser. Bevillingsstatistikken er opgjort i årets priser og efter hovedansøgers køn og institutionstilknytning.

Rekruttering af studerende fra Kina

I samarbejde med Udlændingeservice har CIRIUS udarbejdet en rapport om rekruttering af studerende fra Kina. Publikation fra det forhenværende CIRIUS.

Handlinger tilknyttet webside