Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2007

Publikationer 2007

Viser 1-60 af 70 resultater
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2008
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2008
Publiceringsdato 18. december 2007 Det Frie Forskningsråd
Magasinet Humaniora 4 december 2007
Magasinet Humaniora 4 december 2007
Publiceringsdato 11. december 2007 Artikler om blandt andet ludomani, besættelsesdagbøger, overvågningssamfund og den religiøse tros måske gavnlige indvirkning på helbredet.
Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed – Ny viden og anbefalinger
Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed – Ny viden og anbefalinger
Publiceringsdato 06. december 2007 Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationssstyrelsen offentliggjorde i oktober 2007 analyserapporten Innovation og mangfoldighed, der præsenterer helt ny viden om sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen.
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer december 2007
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer december 2007
Publiceringsdato 03. december 2007 Dette notat er vedtaget af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og senest revideret i december 2007. Notatet beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af strategiske forskningsprogrammer, som udmøntes af programkomiteer i DSF-regi.
Årsberetning 2006 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2006 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 03. december 2007 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode
Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode
Publiceringsdato 03. december 2007 Forskning og Innovationsstyrelsen udgiver rapporten ”Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode”. Rapporten sætter fokus på effektmåling af innovationspolitiske initiativer og præsenterer overvejelser vedrørende metoder og databehov med udgangspunkt i ordningen ”innovationskonsortier”.
Afskedigelsesvejledning til universiteterne
Afskedigelsesvejledning til universiteterne
Publiceringsdato 01. december 2007 Formålet med vejledningen er kortfattet at skitsere de regler, som universiteterne bør følge, og de tanker, som universiteternes personaleansvarlige eller –medarbejdere bør gøre sig, inden de skrider til uansøgt afskedigelse af en medarbejder.
Polarfronten nr. 4 2007
Polarfronten nr. 4 2007
Publiceringsdato 01. december 2007 Selvom det efterhånden er lykkedes at få bugt med de mest dødbringende infektionssygdomme i Grønland, vinder f.eks. tuberkulose atter frem. Det er ikke nogen fest at være fisk i en nordgrønlandsk sø. Alligevel fandt et hold danske biologer flotte, velnærede ørreder i søerne i den arktiske ørken.
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Publiceringsdato 28. november 2007 Performanceregnskab 2006
Undersøgelse af årsager til frafald blandt ph.d.-studerende, efterår 2007
Undersøgelse af årsager til frafald blandt ph.d.-studerende, efterår 2007
Publiceringsdato 20. november 2007 God vejledning og et stærkt fagligt miljø er vejen frem, hvis frafaldet blandt de ph.d.-studerende skal sænkes.
Transportforskning – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Transportforskning – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 20. november 2007 Denne rapport er arbejdsgruppens redegørelse for, hvor der er behov for mere forskning om transport. Rapporten giver et kort overblik over dansk transportforskning med fokus på forskningsmæssige styrkepositioner og potentialer, forskningsmiljøer og uddannelse.
Uddannelsesforskning – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram
Uddannelsesforskning – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 15. november 2007 I maj 2007 nedsatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for uddannelsesforskning.
Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt
Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt
Publiceringsdato 15. november 2007 I maj 2007 nedsatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for professionsuddannelsernes arbejdsfelt.
Internationalisering af universitetsuddannelserne
Internationalisering af universitetsuddannelserne
Publiceringsdato 09. november 2007 Denne pjece sætter fokus på den store indsats, som universiteterne har iværksat for at styrke deres internationale profil. Og den sætter fokus på, hvor universiteterne skal bevæge sig hen, så Danmark kan styrke sin plads blandt verdens førende vidensamfund.
EU-Information nr. 4 - oktober 2007
EU-Information nr. 4 - oktober 2007
Publiceringsdato 29. oktober 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen - EuroCenter
Tal om forskning 2007
Tal om forskning 2007
Publiceringsdato 27. oktober 2007 ”Tal om Forskning 2007” er udarbejdet på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser. Bevillingsstatistikken er opgjort i årets priser og efter hovedansøgers køn og institutionstilknytning.
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation – Resumé
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation – Resumé
Publiceringsdato 10. oktober 2007 Rådet for Teknologi og Innovation
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation
Innovation og mangfoldighed – Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation
Publiceringsdato 10. oktober 2007 Rådet for Teknologi og Innovation
Fremtidens universitet
Fremtidens universitet
Publiceringsdato 09. oktober 2007 Vidensindsamling og skitserende programanalyse.
Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen)
Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen)
Publiceringsdato 09. oktober 2007 Notat. Revideret udgave. Notatet indgår som en del af baggrunden for Det Strategiske Forskningsråds opslag af forskningsmidler inden for miljøteknologi.
8 forskerhistorier 2007
8 forskerhistorier 2007
Publiceringsdato 01. oktober 2007 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion
200 dage med InnovationDanmark
200 dage med InnovationDanmark
Publiceringsdato 21. september 2007 Status 1. september 2007 for implementering af initiativerne i InnovationDanmark 2007-2010
Den dansk-kinesiske komité for videnskabeligt og teknologisk samarbejde
Den dansk-kinesiske komité for videnskabeligt og teknologisk samarbejde
Publiceringsdato 18. september 2007 Det primære formål med denne publikation er at følge op på komiteéns arbejde i perioden 2000 - 2006 fra både et kvantitativt og et kvalitativt sigte.
Rekruttering af studerende fra Kina
Rekruttering af studerende fra Kina
Publiceringsdato 15. september 2007 I samarbejde med Udlændingeservice har CIRIUS udarbejdet en rapport om rekruttering af studerende fra Kina. Publikation fra det forhenværende CIRIUS.
Uddannelsesniveauet i Danmark og andre OECD-lande
Uddannelsesniveauet i Danmark og andre OECD-lande
Publiceringsdato 15. september 2007 Education at a Glance 2007: Uddannelsesniveauet i Danmark og andre OECD-lande
Internationalisering af de videregående uddannelser
Internationalisering af de videregående uddannelser
Publiceringsdato 15. september 2007 Education at a Glance 2007: Internationalisering af de videregående uddannelser
Magasinet Humaniora nr. 3 2007
Magasinet Humaniora nr. 3 2007
Publiceringsdato 11. september 2007 Om billedkunst og virkelighed, forskningsformidling, forskning i spontane erindringer mm.
De første 150 dage af InnovationDanmark 2007 – 2010
De første 150 dage af InnovationDanmark 2007 – 2010
Publiceringsdato 05. september 2007 Halvårsrapport for implementering af Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning.
Status - Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed
Status - Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed
Publiceringsdato 04. september 2007 Folketinget vedtog i 2002 lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov. nr. 414 af 6. juni 2002), der opstillede krav om blandt andet universiteternes pligt til offentliggørelse af oplysninger.
Til gavn for uddannelserne.
Til gavn for uddannelserne.
Publiceringsdato 04. september 2007 Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning.
Det gode arbejdsliv – personalepolitik
Det gode arbejdsliv – personalepolitik
Publiceringsdato 01. september 2007
Polarfronten nr. 2-3 2007
Polarfronten nr. 2-3 2007
Publiceringsdato 01. september 2007 Et hold arktiske bjørnedyr har været en tur ude i rummet med en russisk rumkapsel. De hårdføre smådyr har vist, at de kan klare fuld kosmisk stråling. Måske vil de også løfte sløret for, om liv kan spredes i verdensrummet. Særtillæg om Det Internationale Polarår.
National strategi for markedsføring af Danmark som uddannelsesland 2007-2010
National strategi for markedsføring af Danmark som uddannelsesland 2007-2010
Publiceringsdato 15. august 2007 Publikation om den nationale strategi for markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Publikation fra det forhenværende CIRIUS.
Leonardo da Vinci - Thematic Monitoring - From projects to practice
Leonardo da Vinci - Thematic Monitoring - From projects to practice
Publiceringsdato 15. august 2007 Rapport med anbefalinger fra Københavner-seminaret 'From projects to practice' afholdt i april 2007. Publikation fra det forhenværende CIRIUS. Publikationen er at finde på den engelske version af hjemmesiden.
Energy07
Energy07
Publiceringsdato 28. juli 2007 Energy07
EU-Information nr. 3 – juli 2007
EU-Information nr. 3 – juli 2007
Publiceringsdato 25. juli 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen – EuroCenter
Videnpiloter – eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder
Videnpiloter – eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 06. juli 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2006
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2006
Publiceringsdato 28. juni 2007 Dette performanceregnskab er det første i rækken. I regnskabet præsenteres en række resultater af ordningen med hovedvægten lagt på de seneste fem år.
Det frie forskningsråd udmønter 665 millioner kroner til fri forskning i efteråret 2007
Det frie forskningsråd udmønter 665 millioner kroner til fri forskning i efteråret 2007
Publiceringsdato 15. juni 2007 Det Frie Forskningsråd
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2006
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2006
Publiceringsdato 13. juni 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2006 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2006 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 06. juni 2007 I årsrapport 2006 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Videnskabsministeriet i 2000 dage
Videnskabsministeriet i 2000 dage
Publiceringsdato 20. maj 2007
Aktive Unge - Ungdomsinitiativer
Aktive Unge - Ungdomsinitiativer
Publiceringsdato 15. maj 2007 Brochure om mulighederne for at få tilskud til ungdomsprojekter fra EU-programmet Aktive Unge. Publikation fra det forhenværende CIRIUS.
Årsberetning 2006 - Det Strategiske Forskningsråd
Årsberetning 2006 - Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 14. maj 2007 Det Strategiske Forskningsråd (DSF) giver med denne årsberetning et overblik over rådets væsentligste aktiviteter i 2006.
Årsrapport 2006 - Det Frie Forskningsråd
Årsrapport 2006 - Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 14. maj 2007 Én af de store opgaver for Det Frie Forskningsråd i 2006 var at følge op på handlingsplanen for 2006-2007, som udkom i forbindelse med årsrapporten for 2005. Rådet har især arbejdet med kvalitetsbegrebet i forhold til den frie forskning samt med at styrke det internationale forskningssamarbejde.
Kulturforståelse – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Kulturforståelse – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 13. maj 2007 Rapporten indeholder det faglige grundlag for det strategiske forskningsprogram om kulturforståelse.
Magasinet Humaniora nr. 2 2007
Magasinet Humaniora nr. 2 2007
Publiceringsdato 09. maj 2007 Et temanummer om forskningskvalitet og kvalitetsvurdering med artikler om bibliometri og andre kvalitets- og relevansindikatorer.
Årsrapport 2006 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2006 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 25. april 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Midtvejsevaluering af IT-Væksthuset på 5te på IT-Universitetet
Midtvejsevaluering af IT-Væksthuset på 5te på IT-Universitetet
Publiceringsdato 18. april 2007 IT-Væksthuset på 5te blev etableret i 2005 med henblik på at skabe et vækstmiljø for iværksættere, spin-offs og vækstvirksomheder inden for it.
EU-Information nr. 2 – april 2007
EU-Information nr. 2 – april 2007
Publiceringsdato 02. april 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen – EuroCenter
ErhvervsPhD – Et effektivt redskab for innovation og videnspredning
ErhvervsPhD – Et effektivt redskab for innovation og videnspredning
Publiceringsdato 29. marts 2007 Rådet for Teknologi og Innovation
Thematic Monitoring Group 5 – Potentials in E-Learning in Lifelong Learning
Thematic Monitoring Group 5 – Potentials in E-Learning in Lifelong Learning
Publiceringsdato 15. marts 2007 Denne rapport er resultatet af et Leonardo da Vinci-seminar, som blev afholdt i Sofia 6-7 november 2006. Seminarets titel var 'Potential of e-Learning in Lifelong Learning'. Publikation fra det forhenværende CIRIUS. Publikationen er at finde på den engelske version af hjemmesiden.
750 millioner kroner til strategisk forskning
750 millioner kroner til strategisk forskning
Publiceringsdato 13. marts 2007 Det Strategiske Forskningsråd ønsker med denne informationspjece at give en samlet oversigt over de forskningstemaer, der kan søges støtte til i 2007. Informationspjecen skal derfor ses som en introduktion til mulighederne for at få støtte til strategisk forskning.
Polarfronten nr. 1 2007
Polarfronten nr. 1 2007
Publiceringsdato 01. marts 2007 Fra forskningsstationen Zackenberg har vi nu fået bevis for, at det arktiske forår kommer to uger tidligere end for ti år siden. Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning bruger tegneserieprojekt om Grønlands forhistorie til at gøre historien levende for helt nye befolkningslag.
ErhvervsPhD – Ny viden til erhvervslivet og universiteterne
ErhvervsPhD – Ny viden til erhvervslivet og universiteterne
Publiceringsdato 26. februar 2007 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Magasinet Humaniora nr. 1 2007
Magasinet Humaniora nr. 1 2007
Publiceringsdato 22. februar 2007 Dette nummer indeholder artikler om rockmusikkens kulturelle legitimering, livshistorier og indbildningskraft.
Samfundsvidenskabens rolle i 2015 – Hvidbog
Samfundsvidenskabens rolle i 2015 – Hvidbog
Publiceringsdato 20. februar 2007 Visionen omfatter fem hovedvisioner med tilknyttede delvisioner og succeskriterier samt betingelser for at opfylde succeskriterierne. Hvidbogen indeholder også rådets vurdering af, hvor dansk samfundsvidenskab befinder sig i dag i forhold til visionen.
2006 i få ord - Det Strategiske Forskningsråd
2006 i få ord - Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 16. februar 2007 Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har udgivet en kort årsberetning. Årsberetningen giver et overblik over DSF som facilitator for Strategisk Forskning, DSF's hovedaktiviteter i 2006 og mål for 2007 samt en kort beskrivelse af rådets kvalitetsbegreber.
Grænseløs vejledning / Gränslös vägledning
Grænseløs vejledning / Gränslös vägledning
Publiceringsdato 15. februar 2007 Dansk-svensk publikation om internationalisering, mobilitet og vejledning.
Årsrapport 2006 - Danmarks Forskningspolitiske Råd
Årsrapport 2006 - Danmarks Forskningspolitiske Råd
Publiceringsdato 15. februar 2007 I rapporten for 2006 fokuserer DFR på det forskningsrådgivende system og mulighederne for at optimere kvalitetssikring og samarbejde mellem de berørte råd og fonde.