Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2007 Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt

Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt

Forsideillustrations tekst mangler
I maj 2007 nedsatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for professionsuddannelsernes arbejdsfelt.
: 15. november 2007
: 978-87-920-8139-1
: 978-87-920-8140-7
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 2007
: 28

Publikation fra Styrelsen for forskning og innovation

I det politiske forlig om udmøntningen af globaliseringspuljen indgår, at der skal igangsættes et strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt. I globaliseringsaftalen blev man enige om at afsætte i alt 30 mio. kr. i årene 2008-2010 til forskning inden for professionsuddannelserne. Baggrunden for initiativet var behovet for at styrke forskning, der tager udgangspunkt i problemstillinger og vidnebehov i professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Målet er, at professionshøjskolerne skal udbyde attraktive professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, der tager udgangspunkt i den nyeste viden og matcher arbejdsmarkedets behov.

I maj 2007 nedsatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et fagligt indspil, som Det Strategiske Forskningsråd efterfølgende kan anvende som grundlag for et nyt strategisk forskningsprogram om professionshøjskolernes arbejdsfelt. Det Strategiske Forskningsråd vil efterfølgende igangsætte en proces for udarbejdelsen af et opslag af forskningsmidlerne.

Denne rapport giver en karakteristik af forskningen inden for professionsuddannelsernes arbejdsfelt og indeholder arbejdsgruppens anbefalinger til områder, hvor der er behov for yderligere forskning.

 

 

Senest opdateret 25. januar 2013