Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2007 Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Forside til Afskedigelsesvejledning til universiteterne
Formålet med vejledningen er kortfattet at skitsere de regler, som universiteterne bør følge, og de tanker, som universiteternes personaleansvarlige eller –medarbejdere bør gøre sig, inden de skrider til uansøgt afskedigelse af en medarbejder.
: 01. december 2007
: 978-87-920-8142-1
: 978-87-920-8143-8
: Universitets- og Bygningsstyrelsen
: 2007
: 64

Denne vejledning er tænkt som en kortfattet oversigt over de
tanker, man som personaleansvarlig eller -medarbejder på et
universitet bør gøre sig, og de regler, man bør følge, inden man skrider til uansøgt afskedigelse af en medarbejder.

Vejledningen er rettet mod afskedigelse af overenskomstansatte. Uansøgt afsked af tjenestemænd foretages af ministeren, jf. tjenestemandslovens § 26. Universiteterne skal derfor i sådanne tilfælde henvende sig til Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Vejledningen er ikke udtømmende, og det må derfor tilrådes,
at universitetet søger yderligere oplysninger i gældende love,
kollektive overenskomster og aftaler. Herudover kan
Personaleadministrativ Vejledning (PAV) anbefales. 

Senest opdateret 18. april 2013