Gå til indhold

Publikationer 2014

Viser 1-30 af 92 resultater
Anbefalinger fra Mønsterbryderkorpset

Mønsterbryderkorpset har i deres publikation formuleret ti konkrete anbefalinger, der skal være med til at sikre, at dem, der har lysten, motivationen og evnerne, i højere grad får muligheden for at udvikle, bruge og udfolde deres talent gennem en videregående uddannelse.

EuroCenters kurser 2015 - styrk din viden om Horizon 2020

Kursuskataloget beskriver de forskellige kurser om Horizon 2020, som EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation udbyder i 2015. Kurserne giver dig faglig viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med funding fra EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.

Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet

'Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet med særligt fokus på professionsbacheloruddannelserne' er en kortlægning af fremtidens kompetencebehov i sundhedsvæsenet.

Research and Innovation Indicators 2014

Research and Innovation Indicators 2014, tidligere Forskningsbarometeret, belyser profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.

Guidance in Education

Publikationen giver et overblik over det danske vejledningssystem i uddannelsessektoren.

Euroguidance Danmark

En folder, der præsenterer det danske Euroguidance Center.

Evaluering af Det Frie Forskningsråd

På vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet har et internationalt panel, bestående af seks fremtrædende eksperter fra Europa og Nordamerika, evalueret Det Frie Forskningsråds (DFF) præstation samt analyseret DFF’s rolle og ikke mindst funktion i det danske forskningssystem.

EU-Information, nr. 4 - oktober 2014

Grønne fiberflasker. Kulfiber komposit både. Grundforskning i plante robot-teknologi. Nye metoder til varmeisolering af gamle huse. Det er blot et par af de idéer, som danske firmaer og forskere nu kan forfølge. Vi bringer interviews med fire bevillingsmodtagere og fortæller nyt om Horizon 2020.

Kortlægning af fiskeriforskning 2014

I forlængelse af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2014, er der udført en kortlægning af offentlig fiskeriforskning samt innovations-, viden- og erhvervssamarbejder i fiskerierhvervet.

Analysis of the Danish Research and Innovation System

Kompendiet er en samling af nogle af de vigtigste analyser af det danske innovationssystem og af nordiske virksomheders investeringer i forskning og udvikling. Derudover indeholder kompendiet en opdateret version af CIM – manualen, kaldet ”CIM 2.0”.

Økonomi og kvalitet - Maritime uddannelser 2013

I 2013 yder den maritime uddannelsessektor igen fine præstationer; aktiviteten steg for tredje år i træk, og der blev leveret uddannelser i internationale kvalitetsstandarder indenfor en sund økonomi.

Kortlægning af kystturismeforskning 2014

I forlængelse af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer, er der udført en kortlægning af kystturismeforskning i Danmark.

EU-Information, nr. 3 - juli 2014

Horizon 2020 er godt i gang, og mange har indsendt en ansøgning. I EU-Information bringer vi interviews med to ansøgere om deres ambitioner og udfordringer undervejs. Magasinet sætter også spot på styrelsens politiske arbejde i relation til H2020 og rådgivende indsats over for danske ansøgere.

Performanceregnskab for GTS-net 2014

Performanceregnskabet præsenterer de vigtigste nøgletal for GTS-nettet. Formålet med det årligt tilbagevendende performanceregnskab er at give offentligheden et indblik i den rolle, som det samlede GTS-net spiller i det danske innovationsfremmesystem.

Handlinger tilknyttet webside