Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2014 Årsberetning 2011-2014 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Årsberetning 2011-2014 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Forsideillustrations tekst mangler
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afgiver hermed årsberetning for perioden 1. januar 2011 – 31. august 2014.
: 30. oktober 2014
: 978-87-93151-34-5
: 0909-5373
: Uddannelses- og Forskningsministeriet
: 2014
: 41

Om publikationen

Denne årsberetning dækker en længere periode end sædvanligt. Dette skyldes, at UVVU alene afgjorde én sag i 2011, og at en række komplicerede sager medførte en forlænget sagsbehandlingstid.

I perioden er der indbragt 23 nye sager, som er taget under behandling i udvalgene. Derudover har UVVU arbejdet videre med én sag, som blev indbragt i 2009 og seks sager, som blev indbragt i 2010.

Der er truffet afgørelse i 21 sager ved årsberetningens afslutning.  

Otte sager er blevet afvist, fordi de lå uden for udvalgenes kompetenceområde som defineret i lov om forskningsrådgivning m.v. og bekendtgørelsen om UVVU, eller fordi de ansås som værende åbenbart grundløse.

Tretten sager er realitetsbehandlet og færdiggjort, hvor udvalgene har fundet videnskabelig uredelighed i syv af de tretten sager. I de resterende sager fandt udvalgene, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed.

De øvrige sager er ved redaktionens afslutning fortsat under behandling.

Senest opdateret 15. august 2019