Du er her: Forside Publikationer 2008

Publikationer 2008

Viser 1-30 af 97 resultater
Den danske erhvervsstruktur - udviklingstendenser og dynamikker
Den danske erhvervsstruktur - udviklingstendenser og dynamikker
Publiceringsdato 21. december 2012 Rådet for Teknologi og Innovation. Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Formålet med dette arbejdspapir er at beskrive udviklingstendenser og dynamikker i den danske erhvervsstruktur.
Slutevaluering af IDEA
Slutevaluering af IDEA
Publiceringsdato 19. december 2012 Innovation: Analyse og evaluering 1: 2008. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Universitetsuddannelser i tal 2008
Universitetsuddannelser i tal 2008
Publiceringsdato 23. december 2008 Den seneste udgave af publikationen "Universitetsuddannelser i tal".
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
Publiceringsdato 22. december 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Publiceringsdato 21. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde et arbejdspapir om udviklingstendenser og dynamikker vedrørende innovation inden for serviceområdet.
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Publiceringsdato 21. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Teknologisk Institut har for Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejdet et arbejdspapir om innovationsprocesser og innovationsdynamikker i IKT-sektoren, herunder interne såvel som eksterne faktorer, der kan virke fremmende eller hæmmende for innovation.
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Publiceringsdato 19. december 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 blev der afsat midler til et nyt virkemiddel ”matchmaking”.
Global læring for alle – hele livet
Global læring for alle – hele livet
Publiceringsdato 18. december 2008 En oversigt over aktiviteter under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge: Studie- eller praktikophold, efteruddannelse, partnerskaber, oplysningsaktiviteter, kulturmøde, udvekslinger for unge, demokratiprojekter, udviklingsaktiviteter – og meget mere.
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Publiceringsdato 15. december 2008 Det Strategiske Forskningsråd finansierer forskningsaktiviteter, som har fokus på væsentlige samfundsudfordringer, og som potentielt kan bidrage til velstands- og velfærdsudviklingen.
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Publiceringsdato 12. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Ny guide giver for første gang en samlet oversigt over de tilbud og puljer, som staten og regionerne stiller til rådighed for virksomheder, som ønsker at styrke deres innovation.
Energi 08
Energi 08
Publiceringsdato 05. december 2008 Rapporten gør status for den danske energiforskning i perioden april 2007 til marts 2008
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning
Publiceringsdato 03. december 2008 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er et centralt element i realiseringen af et moderne samfunds potentiale. Betydningen af IKT for vækst og velstand er velunderbygget. IKT er også en af de mest løfterige teknologier med hensyn til skabe innovative løsninger på de udfordringer, erhver
Internationale studerende i din virksomhed – kom godt i gang
Internationale studerende i din virksomhed – kom godt i gang
Publiceringsdato 01. december 2008 Matchmaking guide med eksempler på samarbejde mellem danske virksomheder og internationale studerende.
Polarfronten nr. 4 2008
Polarfronten nr. 4 2008
Publiceringsdato 01. december 2008 I løbet af det Internationale Polarår har der været gang i feltaktiviteterne. Polarfronten bringer en række reportager fra felten. På forskningsstationen Zackenberg viser vintermålinger blandt andet, at tundraen også i begyndelsen af vinteren sender store mængder drivhusgasser ud i atmosfæren.
Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne?
Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne?
Publiceringsdato 26. november 2008 Anbefalinger til videnskabsministeren fra Idégruppen for at bryde den sociale arv på universitetsuddannelserne.
Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor
Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor
Publiceringsdato 13. november 2008 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har udarbejdet denne strategi om, hvorledes rådet kan bidrage til at understøtte innovation og videnspredning i den offentlige sektor.
EU-Information nr. 4 – oktober 2008
EU-Information nr. 4 – oktober 2008
Publiceringsdato 10. november 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Publiceringsdato 04. november 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udarbejdet det andet performanceregnskab for styrelsens innovationsnetværk. Regnskabet viser, at netværkenes indsats tydeligt kan aflæses på virksomhedernes bundlinjer.
Retningslinjer for forskningsevaluering
Retningslinjer for forskningsevaluering
Publiceringsdato 30. oktober 2008 Retningslinjerne indeholder en detaljeret beskrivelse af evalueringsprocessen.
Effektmåling af strategisk forskning
Effektmåling af strategisk forskning
Publiceringsdato 27. oktober 2008 Det Strategiske Forskningsråd har siden 2004 givet tilskud til flere forskningsprojekter, som kan bidrage med viden i forhold til væsentlige udfordringer for samfundet i dag og i fremtiden.
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Publiceringsdato 23. oktober 2008 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har i sin handlingsplan InnovationDanmark 2007-2010 sat som mål fremover at sikre bedre dokumentation af effekten af de investeringer i forsknings- og innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder, som RTI foretager.
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010.
Einstein tog fejl!
Einstein tog fejl!
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Måske bliver det fysikeren Michael Marc Wolfs grundforskning i kvanteinformationsteori, som en dag kan føre til ultrahurtige kvantecomputere – der kan løse problemer, som ingen computer i dag kan takle.
Designerenzymer til grøn kemi
Designerenzymer til grøn kemi
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Bedre miljø og sundhed: Designerenzymer kan måske bruges til effektiv nedbrydning af halm til bioethanol – og til behandling af alvorlige sygdomme.
Brugerne skaber internettet
Brugerne skaber internettet
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Professor Niels Ole Finnemann forsker i, hvilke kulturelle, sociale og politiske relationer internettet skaber. Han mener, at internettet er en brugerdrevet revolution, der har konsekvenser for vores demokrati og vores samfund.
Jurister udforsker ny handelsorden
Jurister udforsker ny handelsorden
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Professor Birgitte Egelund Olsen forsker i det komplekse juridiske samspil mellem verdenshandelsorganisationen WTO og EU. Resultaterne vil formentlig vække interesse blandt danske virksomheder.
Interkulturel dialog i uddannelse og læring
Interkulturel dialog i uddannelse og læring
Publiceringsdato 06. oktober 2008 Erfaringer og resultater fra EU´s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig.
Det Europæiske Forskningsråd
Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 26. september 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter. Pjecen beskriver ERC’s stipendier til individuelle forskerhold og krav til en ERC-ansøgning og giver en række nyttige råd baseret på ERC’s første uddelingsrunde.
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Publiceringsdato 25. september 2008 Nærværende strategi er et produkt af Rådet for Teknologi og Innovations ønske om at styrke den danske økonomis innovationskraft. Strategien er udarbejdet i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen og interessenter, og er et tillæg til handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010.
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Publiceringsdato 24. september 2008 Rådet for Teknologi og Innovation har siden lanceringen af InnovationDanmark 2007-2010 sat fokus på innovation i servicesektoren gennem analyser, konferencer, kronikker og debatpjecer.