Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2008

Publikationer 2008

Viser 1-60 af 97 resultater
Den danske erhvervsstruktur - udviklingstendenser og dynamikker
Den danske erhvervsstruktur - udviklingstendenser og dynamikker
Publiceringsdato 21. december 2012 Rådet for Teknologi og Innovation. Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Formålet med dette arbejdspapir er at beskrive udviklingstendenser og dynamikker i den danske erhvervsstruktur.
Slutevaluering af IDEA
Slutevaluering af IDEA
Publiceringsdato 19. december 2012 Innovation: Analyse og evaluering 1: 2008. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Universitetsuddannelser i tal 2008
Universitetsuddannelser i tal 2008
Publiceringsdato 23. december 2008 Den seneste udgave af publikationen "Universitetsuddannelser i tal".
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
Publiceringsdato 22. december 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Publiceringsdato 21. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde et arbejdspapir om udviklingstendenser og dynamikker vedrørende innovation inden for serviceområdet.
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Publiceringsdato 21. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Teknologisk Institut har for Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejdet et arbejdspapir om innovationsprocesser og innovationsdynamikker i IKT-sektoren, herunder interne såvel som eksterne faktorer, der kan virke fremmende eller hæmmende for innovation.
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Publiceringsdato 19. december 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 blev der afsat midler til et nyt virkemiddel ”matchmaking”.
Global læring for alle – hele livet
Global læring for alle – hele livet
Publiceringsdato 18. december 2008 En oversigt over aktiviteter under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge: Studie- eller praktikophold, efteruddannelse, partnerskaber, oplysningsaktiviteter, kulturmøde, udvekslinger for unge, demokratiprojekter, udviklingsaktiviteter – og meget mere.
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Publiceringsdato 15. december 2008 Det Strategiske Forskningsråd finansierer forskningsaktiviteter, som har fokus på væsentlige samfundsudfordringer, og som potentielt kan bidrage til velstands- og velfærdsudviklingen.
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Publiceringsdato 12. december 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Ny guide giver for første gang en samlet oversigt over de tilbud og puljer, som staten og regionerne stiller til rådighed for virksomheder, som ønsker at styrke deres innovation.
Energi 08
Energi 08
Publiceringsdato 05. december 2008 Rapporten gør status for den danske energiforskning i perioden april 2007 til marts 2008
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning
Publiceringsdato 03. december 2008 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er et centralt element i realiseringen af et moderne samfunds potentiale. Betydningen af IKT for vækst og velstand er velunderbygget. IKT er også en af de mest løfterige teknologier med hensyn til skabe innovative løsninger på de udfordringer, erhver
Internationale studerende i din virksomhed – kom godt i gang
Internationale studerende i din virksomhed – kom godt i gang
Publiceringsdato 01. december 2008 Matchmaking guide med eksempler på samarbejde mellem danske virksomheder og internationale studerende.
Polarfronten nr. 4 2008
Polarfronten nr. 4 2008
Publiceringsdato 01. december 2008 I løbet af det Internationale Polarår har der været gang i feltaktiviteterne. Polarfronten bringer en række reportager fra felten. På forskningsstationen Zackenberg viser vintermålinger blandt andet, at tundraen også i begyndelsen af vinteren sender store mængder drivhusgasser ud i atmosfæren.
Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne?
Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne?
Publiceringsdato 26. november 2008 Anbefalinger til videnskabsministeren fra Idégruppen for at bryde den sociale arv på universitetsuddannelserne.
Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor
Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor
Publiceringsdato 13. november 2008 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har udarbejdet denne strategi om, hvorledes rådet kan bidrage til at understøtte innovation og videnspredning i den offentlige sektor.
EU-Information nr. 4 – oktober 2008
EU-Information nr. 4 – oktober 2008
Publiceringsdato 10. november 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
Publiceringsdato 04. november 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udarbejdet det andet performanceregnskab for styrelsens innovationsnetværk. Regnskabet viser, at netværkenes indsats tydeligt kan aflæses på virksomhedernes bundlinjer.
Retningslinjer for forskningsevaluering
Retningslinjer for forskningsevaluering
Publiceringsdato 30. oktober 2008 Retningslinjerne indeholder en detaljeret beskrivelse af evalueringsprocessen.
Effektmåling af strategisk forskning
Effektmåling af strategisk forskning
Publiceringsdato 27. oktober 2008 Det Strategiske Forskningsråd har siden 2004 givet tilskud til flere forskningsprojekter, som kan bidrage med viden i forhold til væsentlige udfordringer for samfundet i dag og i fremtiden.
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Publiceringsdato 23. oktober 2008 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har i sin handlingsplan InnovationDanmark 2007-2010 sat som mål fremover at sikre bedre dokumentation af effekten af de investeringer i forsknings- og innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder, som RTI foretager.
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010.
Einstein tog fejl!
Einstein tog fejl!
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Måske bliver det fysikeren Michael Marc Wolfs grundforskning i kvanteinformationsteori, som en dag kan føre til ultrahurtige kvantecomputere – der kan løse problemer, som ingen computer i dag kan takle.
Designerenzymer til grøn kemi
Designerenzymer til grøn kemi
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Bedre miljø og sundhed: Designerenzymer kan måske bruges til effektiv nedbrydning af halm til bioethanol – og til behandling af alvorlige sygdomme.
Brugerne skaber internettet
Brugerne skaber internettet
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Professor Niels Ole Finnemann forsker i, hvilke kulturelle, sociale og politiske relationer internettet skaber. Han mener, at internettet er en brugerdrevet revolution, der har konsekvenser for vores demokrati og vores samfund.
Jurister udforsker ny handelsorden
Jurister udforsker ny handelsorden
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Professor Birgitte Egelund Olsen forsker i det komplekse juridiske samspil mellem verdenshandelsorganisationen WTO og EU. Resultaterne vil formentlig vække interesse blandt danske virksomheder.
Interkulturel dialog i uddannelse og læring
Interkulturel dialog i uddannelse og læring
Publiceringsdato 06. oktober 2008 Erfaringer og resultater fra EU´s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig.
Det Europæiske Forskningsråd
Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 26. september 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter. Pjecen beskriver ERC’s stipendier til individuelle forskerhold og krav til en ERC-ansøgning og giver en række nyttige råd baseret på ERC’s første uddelingsrunde.
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Publiceringsdato 25. september 2008 Nærværende strategi er et produkt af Rådet for Teknologi og Innovations ønske om at styrke den danske økonomis innovationskraft. Strategien er udarbejdet i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen og interessenter, og er et tillæg til handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010.
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Publiceringsdato 24. september 2008 Rådet for Teknologi og Innovation har siden lanceringen af InnovationDanmark 2007-2010 sat fokus på innovation i servicesektoren gennem analyser, konferencer, kronikker og debatpjecer.
Magasinet Humaniora nr. 3 2008
Magasinet Humaniora nr. 3 2008
Publiceringsdato 08. september 2008 Artikler om forskning i sikkerhedspolitik, om pædofili og moralsk panik, samt om hvordan nytten af humanistisk forskning skal vurderes.
Polarfronten nr. 3 2008
Polarfronten nr. 3 2008
Publiceringsdato 01. september 2008 En analyse af grønlandske iskerner viser i detaljer, hvordan overgangen fra den forrige istid til vores tempererede mellemistid er foregået. Og to forskere forsøgt at rekonstruere, hvad der skete, da Stationen på Eskimonæs i 1943 blev ødelagt af først tyske og dernæst amerikanske styrker.
Overordnede rammer for udvikling af supplerende læreruddannelser
Overordnede rammer for udvikling af supplerende læreruddannelser
Publiceringsdato 29. august 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2007
Publiceringsdato 28. august 2008 Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) fandt ikke grundlag for at udtale uredelighed i de 9 sager, der er behandlet i 2007.
Tal om Danmarks deltagelse i EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
Tal om Danmarks deltagelse i EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
Publiceringsdato 26. august 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Evaluering af public service for opfindere
Evaluering af public service for opfindere
Publiceringsdato 25. august 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Debatoplæg: Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling
Debatoplæg: Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 17. august 2008
Censorinstitutionen under forandring
Censorinstitutionen under forandring
Publiceringsdato 14. august 2008 Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Februar 2008.
Brugerundersøgelse
Brugerundersøgelse
Publiceringsdato 12. august 2008 En brugerundersøgelse med henblik på at evaluere anvendeligheden og kvaliteten af de vurderinger, som CIRIUS udarbejder af uddannelser, som er gennemført i udlandet, og som skal bruges ved jobsøgning eller videreuddannelse i Danmark.
Magasinet Humaniora nr. 4 2008
Magasinet Humaniora nr. 4 2008
Publiceringsdato 08. august 2008 Dette nummer af Magasinet Humaniora byder på artikler om så forskellige emner som japansk popkunst, filmspil, forbrugervildledning og sprogforstyrrelser.
8 Forskerhistorier 2008
8 Forskerhistorier 2008
Publiceringsdato 01. august 2008 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Alle otte forskerhistorier omhandler postdoc-projekter, hvor unge forskere står i spidsen og gennemfører deres egne ideer.
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
Publiceringsdato 28. juli 2008 I denne brochure kan du læse mere om Lissabon-konventionen og Bologna-processen, to internationale initiativer, som har stor betydning for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og merit i og uden for Danmark.
EU-Information nr. 3 – juli 2008
EU-Information nr. 3 – juli 2008
Publiceringsdato 25. juli 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter
Videnskabsministeriets attachéer
Videnskabsministeriets attachéer
Publiceringsdato 17. juli 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Nyt lys på overvægt
Nyt lys på overvægt
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Her fortælles om et samfundsfagligt ph.d.-projekt, der bevæger sig ind på et traditionelt sundhedsfagligt område – nemlig bekæmpelse af overvægt.
Stamceller på bestilling
Stamceller på bestilling
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om, hvordan kræftforskeren Kristian Helins laboratorium arbejder med stamceller – forskning, som kan føre til nye måder at bremse kræftcellers vækst.
På vej mod Jurassic Park?
På vej mod Jurassic Park?
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om forskning i gammel arvemasse – et spændende projekt, som kan sætte skub i udforskningen af både forhistorisk dna og udviklingen af sygdomsvirus som hiv og influenza.
Tekstiler skriver Danmarkshistorie
Tekstiler skriver Danmarkshistorie
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om, hvordan et dansk tekstilforskningsmiljø henter ny viden frem af forhistorisk tid og skriver danmarkshistorie.
De bryder naturens grænser
De bryder naturens grænser
Publiceringsdato 10. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om tre danske topforskere, som i projektet TopAnt arbejder på at designe materialer, der har naturstridige egenskaber. Et af perspektiverne er det fuldstændig trådløse samfund.
Strategi for Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Strategi for Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Publiceringsdato 04. juli 2008 Det Frie Forskningsråd (DFF) ønsker at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning.
Kortlægning af iværksærksætter– og entrepreneurship–kurser ved de 8 danske universiteter
Kortlægning af iværksærksætter– og entrepreneurship–kurser ved de 8 danske universiteter
Publiceringsdato 04. juli 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship-kurser ved de 8 danske universiteter. Efterårssemestret 2007
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
Publiceringsdato 01. juli 2008 I denne brochure kan du læse mere om Lissabon-konventionen og Bologna-processen, to internationale initiativer, som har stor betydning for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og merit i og uden for Danmark.
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2007
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2007
Publiceringsdato 30. juni 2008 Rådet for Teknologi og Innovation
Kortlægning af indsatsen for fremme af innovation og entreprenørskab i de danske uddannelser
Kortlægning af indsatsen for fremme af innovation og entreprenørskab i de danske uddannelser
Publiceringsdato 25. juni 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
ErhvervsPhD - forskning og forretning
ErhvervsPhD - forskning og forretning
Publiceringsdato 19. juni 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Opdateret vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser
Opdateret vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser
Publiceringsdato 10. juni 2008 I juni 2002 vedtog folketinget en lov omkring gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Denne vejledning er tænkt som en støtte for universiteterne i arbejdet hermed og klargør, hvordan universiteter kan leve op til lovens krav.
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2007
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2007
Publiceringsdato 05. juni 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2008
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2008
Publiceringsdato 03. juni 2008 Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd (DFF) annoncerer rådets opslag for efteråret 2008. Rådet har cirka en milliard kroner til disposition i år. Denne publikation giver ansøgere et godt overblik over DFF’s støtteformer.
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 2. halvår af 2007
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 2. halvår af 2007
Publiceringsdato 03. juni 2008 Rådet for Teknologi og Innovation
Polarfronten nr. 2 2008
Polarfronten nr. 2 2008
Publiceringsdato 01. juni 2008 Det er 4500 år siden de første mennesker satte foden på grønlandsk jord. I disse år får arkæologerne hjælp fra uventet faglig hånd. Bl.a. har udviklingen af dna-teknologien fået arkæologer og genetikere til at gå sammen i laboratorierne, hvorfra de første resultater er begyndt at se dagens lys.