Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2008 Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

Forsideillustrations tekst mangler
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har udarbejdet denne strategi om, hvorledes rådet kan bidrage til at understøtte innovation og videnspredning i den offentlige sektor.
: 13. november 2008
: 978-87-923-7222-2
: 978-87-923-7223-9
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 42

Om publikationen

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har udarbejdet denne strategi om, hvorledes rådet kan bidrage til at understøtte innovation og videnspredning i den offentlige sektor.

I handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010 understregede Rådet for Teknologi og Innovation behovet for en strategi for innovation i den offentlige sektor for i højere grad at få inddraget den offentlige sektor i innovationspolitikken. Rådet og Videnskabsministeriet er med trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF ligeledes blevet anmodet om at udarbejde strategien.

Visionen er, at den offentlige sektor systematisk tænker i, hvordan der kan arbejdes med drivkræfter for innovation og innovationsprocesser, dvs. samarbejde og udnyttelse af viden og ressourcer på tværs af medarbejdere og faglige skel og på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder, borgere og videninstitutioner. Nøgleordet er med andre ord ”innovationsalliancer”, der skal understøtte udviklingen af kompetencer og kvaliteten i de offentlige serviceydelser og skabe bedre arbejdspladser for medarbejderne i den offentlige sektor. 

Visionen understøtter derigennem en innovativ – og innovativt tænkende – offentlig sektor til gavn for borgerne, erhvervslivet og det omkringliggende samfund, der skal stå sig i den globale konkurrence om viden og arbejdskraft.

Senest opdateret 01. februar 2013