Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-60 af 1000 resultater
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II
Publiceringsdato 21. februar 2018 For at understøtte arbejdet med den danske strategi for European Spallation Source (ESS) gøres der i denne publikation status over fremdriften i det forberedende arbejde.
Survival Guide: Denmark step-by-step for volunteers
Survival Guide: Denmark step-by-step for volunteers
Publiceringsdato 20. februar 2018 Survival Guide Denmark step-by-step for volunteers er til unge, der kommer til Danmark for at lave frivilligt arbejde gennem Erasmus+.
EuroCenter kurser 2018
EuroCenter kurser 2018
Publiceringsdato 19. februar 2018 I 2018 afholder EuroCenter fem kurser om Horizon 2020. Kurserne fokuserer på den gode ansøgning, afrapportering i igangværende projekter og den succesfulde ERC-ansøger. Deltag på et eller flere af kurserne og sæt kurs mod Horizon 2020.
Spørg Euroguidance: En rig ressource til vejledere
Spørg Euroguidance: En rig ressource til vejledere
Publiceringsdato 12. februar 2018 I en ny folder fra Euroguidance Danmark kan du se de tilbud, vi har til dig som vejleder, hvis du ønsker at styrke dit internationale arbejde.
ICDK Outlook rapport. Shift of Korean Start-Up Ecosystem: Corporate Involvement in Entrepreneurship
ICDK Outlook rapport. Shift of Korean Start-Up Ecosystem: Corporate Involvement in Entrepreneurship
Publiceringsdato 08. februar 2018 Rapporten giver en gennemgang over initiativer indenfor iværksætteri og entreprenørskab i Sydkorea.
Forskningsbarometer 2017
Forskningsbarometer 2017
Publiceringsdato 06. februar 2018 Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Dansk fyrtårnskatalog
Dansk fyrtårnskatalog
Publiceringsdato 02. februar 2018 Dansk fyrtårnskatalog for ESS
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Publiceringsdato 29. januar 2018 Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 21. december 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en håndbog for ministeriets arbejde med kvalitative studier.
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Publiceringsdato 20. december 2017 En kortlægning af dronemiljøerne i USA, Kina, Tyskland, Sydkorea, Indien, Brasilien og Israel til danske forskere og virksomheder inden for droneteknologi.
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Publiceringsdato 15. december 2017 Publikationen giver en status på den danske deltagelse i Horizon 2020 og identificere mulige potentialer med henblik på at sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Publiceringsdato 15. december 2017 Rapporten er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er).
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Publiceringsdato 15. december 2017 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2015.
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
Publiceringsdato 13. december 2017 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 10. december 2017 En årsrapport om rummets betydning for Danmark.
Danmark – klar til fremtiden
Danmark – klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål og pejlemærker for fremtidens forskning og innovation. Målene understøttes af 28 initiativer.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Publiceringsdato 30. november 2017 Dette års redegørelse gør status på forsknings- og innovationsområdet i Danmark.
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Publiceringsdato 29. november 2017 Viden til vækst belyser de offentlige forskningsinstitutioners forskningssamspil med det private erhvervsliv.
Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
Publiceringsdato 28. november 2017 Regeringen ønsker at løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. Med sprogstrategien igangsættes syv nye initiativer, som skal bidrage til, at flere elever og studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet generelt.
Tal om forskning og innovation 2016
Tal om forskning og innovation 2016
Publiceringsdato 23. november 2017 "Tal om forskning og innovation" er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Evaluering af det europæiske klyngecertificeringssystem (ECEI)
Evaluering af det europæiske klyngecertificeringssystem (ECEI)
Publiceringsdato 21. november 2017 Konsulenthuset Pluss har analyseret de danske klynger og netværks erfaringer med og udbytte af labelsystemet ECEI (guld-, sølv-, og bronzelabels)
PIU: Praktik i Udlandet for elever i erhvervsuddannelserne - konkurrence 2017
PIU: Praktik i Udlandet for elever i erhvervsuddannelserne - konkurrence 2017
Publiceringsdato 20. november 2017 Publikationen indeholder de tre vinderhistorier og links til de tre vinderfilm af PIU-konkurrencen 2017.
30 år med europæisk uddannelsessamarbejde
30 år med europæisk uddannelsessamarbejde
Publiceringsdato 20. november 2017 Publikationen præsenterer gode eksempler på europæisk uddannelsesarbejde i de danske institutioner og organisationer og giver samtidig et tilbageblik på 30 år med EU's uddannelsesprogram Erasmus+.
FORSK2025 - Sammenfatning
FORSK2025 - Sammenfatning
Publiceringsdato 03. november 2017 Denne publikation giver et sammenfattet overblik over forskningstemaerne i FORSK2025-kataloget, der udkom i juni 2017.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2017
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2017
Publiceringsdato 31. oktober 2017 Performanceregnskabet stiller skarpt på innovationsmiljøernes resultater i 2016. Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne er en årlig publikation, der udgives af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab for 2017
Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab for 2017
Publiceringsdato 26. oktober 2017 2016 viste betydelig vækst i innovationsnetværkenes aktiviteter, antallet af deltagere og virksomhedernes udbytte. Netværkene bygger bro mellem videninstitutioner og erhvervsliv gennem formidling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationalisering.
EU-Information, nr. 1 - oktober  2017
EU-Information, nr. 1 - oktober 2017
Publiceringsdato 23. oktober 2017 Magasinet sætter spot på morgendagens forskere. Hvilke facetter har en forsker anno 2020? Og hvilken rolle spiller EU's program for forskeruddannelse og -mobilitet i at skabe en ny og kompetent generation af forskere i Danmark og Europa. Få interessante bud på dette fra fremsynede ledere.
Skal jeres innovationsprojekt nå nye højder?
Skal jeres innovationsprojekt nå nye højder?
Publiceringsdato 13. oktober 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Innovationsfonden udgivet en informationsfolder, der oplyser om støttemuligheder for danske SMV’er og vidensmiljøer, der ønsker hjælp til finansiering af innovationsprojekter.
Innovation, refleksion og sammenhængskraft – seks humanistiske forskningscases med impact
Innovation, refleksion og sammenhængskraft – seks humanistiske forskningscases med impact
Publiceringsdato 29. september 2017 Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.
Midterm Evaluation of Erasmus+ - National report Denmark
Midterm Evaluation of Erasmus+ - National report Denmark
Publiceringsdato 28. september 2017 Ny evaluering viser, at EU's uddannelsesprogram Erasmus+ giver tusinder af unge internationalt udsyn og styrker de unges kompetencer, både fagligt, sprogligt og socialt.
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2017
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2017
Publiceringsdato 20. september 2017 Performanceregnskabet for GTS-net 2017 er netop udkommet. I regnskabet er der en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter, og du kan læse en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation
Projektorienterede forløb – Brobygning mellem universitet og virksomhed
Projektorienterede forløb – Brobygning mellem universitet og virksomhed
Publiceringsdato 18. september 2017 Danske Universiteter har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Dansk Industri og Dansk Erhverv udarbejdet en vejledningspjece om projektorienterede forløb. Pjecen tydeliggør juridiske og økonomiske rammer for studerende og værtsorganisationer og giver eksempler på best practice.
On the effects of research and development: Executive summary
On the effects of research and development: Executive summary
Publiceringsdato 17. august 2017 DEA og to forskere fra Zürich Universitet har udarbejdet et litteraturstudie vedr. effekterne af offentlig forskning. Litteraturstudiet er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.
On the effects of research and development: A literature review
On the effects of research and development: A literature review
Publiceringsdato 17. august 2017 DEA og to forskere fra Zürich Universitet har udarbejdet et litteraturstudie vedr. effekterne af offentlig forskning. Litteraturstudiet er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats
Publiceringsdato 17. august 2017 Uafhængig rådgivningsgruppe har undersøgt den igangværende danske indsats for forskningssamarbejdet European Spallation Source (ESS).
Praktik i Udlandet / PIU - Information til arbejdsgivere
Praktik i Udlandet / PIU - Information til arbejdsgivere
Publiceringsdato 08. august 2017 Publikationen er en informationsfolder til arbejdsgivere om ordningen for praktik i udlandet (PIU-ordningen) for elever i erhvervsuddannelserne.
Praktik i Udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Praktik i Udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Publiceringsdato 08. august 2017 Publikationen er en informationsfolder til lærlinge og elever i erhvervsuddannelserne om ordningen for praktik i udlandet (PIU-ordningen)
Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”
Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”
Publiceringsdato 10. juli 2017 IRIS Group har set på, hvordan universiteterne siden 2014 har fulgt op på anbefalingerne fra evalueringen ”Vidensamarbejde underlup”
FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder
FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder
Publiceringsdato 30. juni 2017 FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.
International Baccalaureate (IB) - Vilkår for optag og adgang til videregående uddannelser i Danmark
International Baccalaureate (IB) - Vilkår for optag og adgang til videregående uddannelser i Danmark
Publiceringsdato 29. juni 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har i en ny analyse set på vilkår for optag og adgang til videregående uddannelser i Danmark for ansøgere fra den internationale gymnasieuddannelse IB.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse
Publiceringsdato 23. juni 2017 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en ny årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.
Internationale videnskabelige kongresser - markedspladser for viden
Internationale videnskabelige kongresser - markedspladser for viden
Publiceringsdato 23. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i en ny rapport identificeret barrierer og gevinster for forskere og institutioner, når de påtager sig værtskab for store internationale videnskabelige kongresser.
Viden i sammenhæng - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2016
Viden i sammenhæng - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2016
Publiceringsdato 02. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) præsenterer i sin årsrapport for 2016 et tematisk indblik i rådets arbejde og anbefalinger. Derudover giver årsrapporten for første gang en sammenfatning af resultaterne af DFiRs arbejde med innovation.
Beretning for 2016 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2016 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 23. maj 2017 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til såvel uddannelsessystemet som arbejdsmarkedet.
Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene
Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene
Publiceringsdato 09. maj 2017 Ekstern analyse af universiteternes deltagelse i Innovationsnetværk Danmark-programmet
Sådan kommer du i gang med at anvende droner
Sådan kommer du i gang med at anvende droner
Publiceringsdato 05. maj 2017 En erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor udarbejdet af Rambøll for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et af 23 initiativer i regeringens dronestrategi.
Årsberetning 2016 - Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2016 - Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 27. april 2017 Rådet konstaterer med tilfredshed, at antal optagne på fuldtidsuddannelser og aktiviteten på voksen- og efteruddannelser har stabiliseret sig.
Collaboration in Research
Collaboration in Research
Publiceringsdato 25. april 2017 Center for Forskningsanalyse (CFA) har udarbejdet en analyse af effekterne af forskningssamarbejde i form af forskellige typer af publikationssamarbejder. Formålet er at få indblik i, om forskellige typer af sampublicering har positive effekter for de involverede forskere og virksomheder.
Kortlægning af e-læring ved de videregående uddannelser
Kortlægning af e-læring ved de videregående uddannelser
Publiceringsdato 18. april 2017 Rambøll har gennemført en kortlægning af e-læring ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter i Danmark. Kortlægningen er baseret på interview med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.
Det Frie Forskningsråd årsrapport 2016
Det Frie Forskningsråd årsrapport 2016
Publiceringsdato 04. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner, viser nøgletal for rådets fondsfunktion i 2016. Årsrapporten opsummerer hovedtal og højdepunkter fra året.
Tematisk tilsyn: Evaluering af balance i udvekslingen m.v.
Tematisk tilsyn: Evaluering af balance i udvekslingen m.v.
Publiceringsdato 03. april 2017 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har gennemført et tematisk tilsyn af balancen mellem den indgående og den udgående mobilitet for udveksling af studerende m.v. på videregående uddannelser.
Engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser – Analyse af de studerendes og undervisernes engelskkompetencer
Engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser – Analyse af de studerendes og undervisernes engelskkompetencer
Publiceringsdato 30. marts 2017 Analysen belyser, om de studerende og underviserne på de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser har de rette sproglige forudsætninger for henholdsvis at undervise og deltage i undervisningen. Analysen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Registeranalyse - Engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Registeranalyse - Engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 30. marts 2017 Registeranalysen belyser arbejdsmarkedsrelevansen af de engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Analysen belyser også de studerendes adfærd under uddannelsen (frafald og studietid), samt i hvor høj grad de studerende efterfølgende læser videre.
Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk
Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk
Publiceringsdato 30. marts 2017 Analyse af effekter af virksomheders deltagelse i de væsentligste danske klynger og innovationsnetværk 2017.
Virksom viden – Forskeres mobilitet mellem sektorer
Virksom viden – Forskeres mobilitet mellem sektorer
Publiceringsdato 29. marts 2017 Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i denne rapport nærmere på sektormobilitet og de gavnlige effekter mobiliteten skaber.
IMPACT - Redskaber og metoder til måling af forskningens gennemslagskraft
IMPACT - Redskaber og metoder til måling af forskningens gennemslagskraft
Publiceringsdato 15. marts 2017 Kortlægning af metoder og initiativer til at påvise effekter af offentlig forskning. Rapporten skitserer tendenserne inden for måling af forskningsaktiviteter i Danmark og udlandet.
Årsrapport 2016 - Uddannelses- og Forskningsministeriets It
Årsrapport 2016 - Uddannelses- og Forskningsministeriets It
Publiceringsdato 14. marts 2017 Årsrapport med de samlede resultater i 2016 for de opgaver, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets It
Årsrapport 2016 - Styrelsen for Videregående Uddannelser
Årsrapport 2016 - Styrelsen for Videregående Uddannelser
Publiceringsdato 14. marts 2017 Årsrapport med de samlede resultater i 2016 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Videregående Uddannelser
Årsrapport 2016 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Årsrapport 2016 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Publiceringsdato 14. marts 2017 Årsrapport med de samlede resultater i 2016 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Innovation