Gå til indhold

Udbytte af "Innovationskraft" klyngeprogrammet 2021-2024 - deltagersurvey 2022

Publikationens forside
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i fællesskab udarbejdet en større survey-analyse i 2022 af virksomheders og videninstitutioners tilfredshed og oplevede udbytte af deltagelse i de danske viden- og erhvervsklynger
: 29. juni 2023
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
: 2023
: 35

Deltagersurveyen er udsendt til virksomheder og videninstitutioner, der har deltaget i klyngernes aktiviteter i 2021 og første halvår af 2022. Undersøgelsen er distribueret til 3126 unikke virksomheder og 1296 repræsentanter fra videninstitutioner med en samlet svarandel på på 24 pct. fulde besvarelser og 6 pct. delvise besvarelser.

Resultaterne viser, at hovedparten at både deltage fra virksomheder og videninstitutioner i høj eller nogen grad er overordnet tilfredse med udbuddet af aktiviteter, og omtrent samme andel finder aktiviteterne relevante og dækkende ift. deres behov, samt geografisk let tilgængelige. Klyngerne når i den henseende ud til virksomheder i hele landet, herunder særligt SMV’er, der er den primære målgruppe for klyngeindsatsen.

Deltagerne oplever samtidig at få et konkret udbytte af deltagelsen på en række forskellige områder bl.a. ift. deres egen innovation, forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, netværk og match-making,  samt generel videnudveksling. 

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk
Christopher Allan Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 39
Email: calp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. oktober 2023