Gå til indhold

Efter- og videreuddannelse på life science-området

Forsideillustrations tekst mangler
Rapporten kortlægger udbuddet og anvendelsen af både formel og ikke-formelt kompetencegivende efter- og videreuddannelse inden for life science-området.
: 12. juni 2023
: 978-87-7582-029-0
: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
: 2023
: 54

Rapporten er bestilt af UFS og er et biddrag til arbejdsgruppen for 'Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for life science', der blev nedsat som del af den politiske aftale om Strategi for life science fra maj 2021. 

I rapporten ses der på følgende undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvad karakteriserer udbuddet af faglig efter- og videreuddannelse for ansatte i life science-industrien?
    Hvad karakteriserer anvendelse af faglig efter- og videreuddannelse for ansatte i life science-industrien?
    Hvilke barrierer oplever centrale aktører for ansatte i life science-industrien i forhold til at tage efter- og videreuddannelse?

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2023