Nordplus Nordens Sprog

Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.
Kontakt
Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Billeder oktober

Nordplus Nordens sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet.  

Næste ansøgningsrunde til Nordplus Nordens Sprog er 1. februar 2021. Næste ansøgningsfrist til forberedende besøg er 1. oktober 2020.

Senest opdateret 29. maj 2020