Gå til indhold

Synergi mellem forskere skal bane vej for fremtidens gennembrud

26. oktober 2023
Tre danske forskere fra universitets- og museumsverdenen modtager de største bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd til at deltage i internationale og interdisciplinære projekter. Når forskere krydser landegrænser og klassiske videnskabelige discipliner opstår synergi og kimen til gennembrud.

Fire hjerner tænker bedre end én

Hvad er næste generation af nye og bæredygtige elektrokatalysatorer? Det vil professor Jan Rossmeisl fra Københavns Universitet på tværs af fagligheder undersøge sammen med førende forskere fra Schweiz og Tyskland. Deres mål er at transformere forskningsfeltet og etablere en ny teori om elektrokatalytiske reaktioner, som kan anvendes indenfor en bred vifte af materialevidenskaber. Projektet DEMI modtager i alt 74,4 millioner kroner.

Internationale og interdisciplinære forskningsgrupper som disse er unikke. I det nye ERC-projekt vil forskerne udnytte de synergier, der opstår i krydsfeltet mellem interdisciplinære videnskabelige discipliner som f.eks. elektrokemi, materialevidenskab, overfladevidenskab og materialeinformatik.

Internationalt samarbejde mellem discipliner og organisationer er også i højsædet i det nye ERC-støttede projekt SUBNORDICA, der modtager en samlet bevilling på 98,6 millioner kroner. Lektor Katrine Juul Andresen fra Aarhus Universitet og marinarkæolog Peter Moe Astrup fra Moesgaard Museum vil, sammen med topforskere fra Storbritannien og Tyskland, udvikle nye metoder til at genskabe og undersøge fortidens landskaber og menneskelige bosættelser, der i dag ligger under vandet grundet havstigninger.

Forskergruppen samler forskere fra naturvidenskab, humaniora og datalogi, der tilsammen kan udnytte de synergier, der er afgørende for at tackle projektets videnskabelige problemstillinger.

De tre forskere fra Danmark modtager tilsammen omkring 39 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd.

2,9 milliarder kroner til store internationale og interdisciplinære forskningssamarbejder

37 forskningsprojekter modtager tilsammen omkring 2,9 milliarder kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til at løse videnskabelige udfordringer, der kun kan adresseres i et såkaldt Synergy-projekt.

ERC har i alt evalueret 395 ansøgninger til Synergy Grants 2023, hvilket giver en succesrate på ca. 9 %.

Fakta om Synergy Grants

Det Europæiske Forskningsråds synergibevillinger bliver givet til grupper af to til fire forskere, der i løbet af fire til seks år skal løse komplekse videnskabelige problemstillinger. Projekterne gennemføres i et internationalt samarbejde, der samler forskere med forskellige færdigheder, erfaringer og ekspertise. Sammen kan de skabe de nødvendige synergier, der skal til for at opnå banebrydende forskningsresultater.

Forskningsgrupperne kan søge op til ca. 74,6 mio. kr. (10 mio. euro) samt næsten 30 millioner kr. (4 mio. euro) til f.eks. særligt udstyr til feltarbejde.

Synergy Grants kan søges af forskere på alle karriereniveauer og inden for alle forskningsområder.

Om bevillingsmodtageren fra Københavns Universitet (KU)

Navn  Akronym  Projekttitel
Jan Rossmeisl DEMI  Directed Evolution of Metastable Electrocatalyst Interfaces for Energy Conversion

Læs mere

Om bevillingsmodtageren fra Aarhus Universitet (AU)

Navn  Akronym  Projekttitel
Katrine Juul Andresen SUBNORDICA Beyond submerged landscapes - defining human response to postglacial sea-level rise and climate change

Læs mere


Om bevillingsmodtageren fra Moesgaard Museum

Navn  Akronym  Projekttitel
Peter Moe Astrup SUBNORDICA Beyond submerged landscapes - defining human response to postglacial sea-level rise and climate change

Læs mere

Læs mere

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Sebastian Lehmann Cadieux
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 14
Email: slca@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside