Gå til indhold

ERC Synergy Grant

ERC Synergy Grant støtter en lille gruppe på mellem to til fire forskere og deres forskningsteam, så de kan bringe deres viden og ressourcer sammen og derved opnå en synergi, der går ud over, hvad de hver især ville kunne opnå.

Krav til ansøgeres ph.d.-alder

Der er intet krav, og ERC opfordrer til at unge som erfarne forskere søger.

Hvornår er man egnet?

Man skal som gruppe tydeliggøre, at man ved at gå sammen kan skabe nye typer af samarbejde og skabe et projekt, der er endnu mere ambitiøst end et normalt ERC-projekt. En af hovedansøgerne kan være baseret i et land uden for EU.

Tidsforbrug i en ERC Synergy-bevilling

Man skal minimum kunne dedikere 30 % af sin arbejdstid til et ERC-projekt, og min. 50 % af det skal foregå i et EU-land eller et land, der er associeret med Horizon Europe.

Hvad kan man søge om?

Man kan søge om op til 10 mio. euro. i op til seks år.

Desuden kan man søge om 4 mio. euro, hvis man har brug for at:

  • købe særligt udstyr
  • købe sig adgang til forskningsinfrastruktur eller
  • flytte særligt udstyr til Europa i forbindelse med sit ERC-projekt.

Danske ERC Synergy Grant-projekter

Læs mere

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Sebastian Lehmann Cadieux
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 14
Email: slca@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. august 2023