Gå til indhold

Læreruddannelsen i Roskilde bliver godkendt til at tilbyde teknologiforståelse

18. december 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt, at professionshøjskolen Absalon fra næste år kan tilbyde teknologiforståelse som et nyt fag på læreruddannelsen. Forsøget skal bidrage med viden og erfaring på et område i udvikling.

Absalon har søgt styrelsen om muligheden for at etablere en forsøgsordning med teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen i Roskilde. Det sker på baggrund af en oplevet efterspørgsel fra flere kommuner i Region Sjælland.

Teknologiforståelse var i en årrække et forsøgsfag i folkeskolen, og i mange kommuner har eleverne fortsat mulighed for at beskæftige sig med fagets forskellige elementer, f.eks. designprocesser.

Absalon vil tilbyde faget til studerende fra 1. februar 2025, så studerende på læreruddannelsen kan vælge faget som et af deres tre undervisningsfag. Konkret tager forsøget udgangspunkt i erfaringerne fra forsøgsfaget i folkeskolen og fra Absalons egne erfaringer med at tilbyde et særligt specialiseringsmodul om teknologiforståelse på læreruddannelsen.

Derudover bliver det nye forsøg tæt koordineret med et allerede godkendt forsøg på Københavns Professionshøjskole.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer, at forsøget med teknologiforståelse som undervisningsfag kan give gode muligheder for at opbygge yderligere viden og erfaringer på et område, som er i fortsat udvikling.

Aktuelt indeholder regeringens folkeskoleudspil (Forberedt til fremtiden II) et forslag om, at teknologiforståelse skal indgå som et element i udvalgte, eksisterende fag i 1.-9. klasse samt udbydes som et valgfag i 7.-9. klasse.

De fire kompetenceområder i folkeskolens forsøgsfag i teknologiforståelse:

Digital myndiggørelse

  • Digital myndiggørelse omhandler en kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse og forståelse af digitale artefakters muligheder og konsekvenser.

Digital design og designprocesser

  • Digital design og designprocesser sætter fokus på de kreative processer, under hvilke digitale artefakter tilvejebringes, herunder de valg og fravalg, som designeren har foretaget i processen.

Computational tankegang

  • Computationel tankegang sætter fokus på elevernes evne til at modellere virkeligheden, så elementer kan udføres computationelt.

Teknologisk handleevne

  • Teknologisk handleevne sætter fokus på sprog, udtryksevne og mestring af værktøjer i forhold til at kunne udtrykke computationelle tanker i et digitalt artefakt.

Kilde: www.emu.dk

Kontakt

Srisutha Sarma Ganesasarma
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 14
Email: srga@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside